Den femte statsmakten snart här

Den femte statsmakten snart här

Den 13e september presenteras den omvärldsanalys som kommer att ligga till grund för det slutgiltiga arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Rapporten har fått namnet Den femte statsmakten, Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering.

– Det handlar om bibliotekens roll och att då använda begreppet den femte statsmakten ger frågan perspektiv. Det är ett sätt att väcka den politiska nivån om den demokratiska betydelsen av bibliotek, sade Erik Fichtelius när han i dagarna deltog på en konferens i Storforsen arrangerad av Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB.

– Biblioteken är en neutral plats med en egen agenda och de har en central roll i en demokrati, menar Erik Fichtelius.

Ett av uppdragen till arbetet med en nationell biblioteksstrategi har varit att ta fram en omvärldsanalys som speglar olika utmaningar biblioteken står inför framöver. Ett tiotal personer har deltagit och deras texter har samlats i den 500-sidiga rapport som presenteras nästa vecka: Den femte statsmakten, Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Texterna berör bland annat ämnen som mediers utveckling, det livslånga lärandet, den demografiska utvecklingen och medborgarnas utbildningsbehov. Däremot, vilket många konferensdeltagare i Storforsen noterat, saknas barnperspektivet i omvärldsanalysen.

– Jag är medveten om detta och kommer att beställa mer material som kommer att presenteras vid senare tillfälle, säger Erik Fichtelius.

Digitalisering

När rapporten Den femte statsmakten är presenterad fortsätter arbetet mot en nationell biblioteksstrategi. Men det finns saker att göra innan strategin ska vara klar att presenteras för regeringen våren 2019. Erik Fichtelius lyfter digitaliseringen som ett sådant område där han hävdar att det krävs hårdare åtgärder. Både när det handlar om avtalslicenser, digitala plattformar och om kunskap.

– Vi måste förhindra att digitaliseringen innebär inlåsning och vi har därför föreslagit regeringen att under tre år satsa 25 miljoner till Regionbiblioteken för ett digitalt reformpaket. Vi kommer också att komma med ett formförslag för att säkra framtiden för bland annat tjänster som Litteraturbanken och digitala tjänster för barn. Sedan, fortsätter han, kommer vi att sammanfatta alla våra intryck och göra ett utkast till strategin som inte kommer att få vara mer än 25 sidor lång inklusive bilder.

– Jag tror vi behöver nationella bibliotekstjänster men det är alldeles uppenbart att ett nationalbiblioteks uppgift måste definieras bättre än vad som skett idag.

– Vi ska ha ett nationellt digitalt bibliotek och det måste vara finansierat av nya pengar. De andra nordiska länderna har klarat av detta så vi måste samla oss.

FAKTA

Nationella strategins omvärldsrapport presenteras på kb.se klockan 13.00 den 13 september.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet