Ett år med Läsdelegationen

Ett år med Läsdelegationen

Det har gått ett år sedan läsdelegation började sitt arbeta med att skaffa sig en omvärldsbild av hur läsinsatserna ser ut i Sverige.
– Vi börjar få en bild av läget och vi kan tydligt se att det inte är likvärdiga förutsättningar, säger läsdelegationens ordförande Katti Hoflin, när hon på torsdagen gästade Biblioteks & berättarscenen på Bok- och Biblioteksmässan.

Den 22 september 2016 beslutade regeringen att inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med barnen, tillsätta en läsdelegation. Under året har delegationen haft regionala träffar, träffat olika myndigheter, skolor och kompetenser inom olika områden.

– Vi har sett många exempel på omfattande läsinsatser. Men det slående är att det inte finns likvärdiga förutsättningar inom skola eller inom förskola. Skolan är segregerad och konsekvenser av olika socioekonomiska förutsättningar är tydliga, säger Katti Hoflin,

Röd tråd

Ett av delegationens uppdrag var att se vad som redan fungerar bra, och vad som behöver utvecklas ytterligare. Delegationen har delat upp sina erfarenheter hittills och konstaterar bland annat att det saknas en röd tråd och samarbeten över verksamhetsgränser.

– Vi skulle önska att läsfrämjande arbete löpte som en röd tråd från det lilla barnet ända upp i skolåldern, säger Katti Hoflin och menar att det gäller att hitta det som ger mening att samarbeta kring.

– Vår samlade bild är att det finns en enorm kraft och vilja att arbeta läsfrämjande. Men det finns också vissa som arbetar mot varandra.

Skolbibliotek

Delegationen konstaterar också att tidiga insatser gällande barns språkutveckling har enorm effekt, att tillgången på litteratur i förskolan spelar roll och att vuxna, läsande, förebilder behövs både i skolan och utanför.

– Däremot är skolbiblioteken ett sorgebarn, konstaterar Katti Hoflin.

Det är patetiskt och sorgligt, menar hon, att det finns en lag som inte tas på allvar och som inte ger några konsekvenser när den inte följs.

– Därför kommer skolbibliotekens betydelse att vara en av de saker läsdelegationen kommer att trycka på. Vi vet inte riktigt hur vi kommer att uttrycka det än, men det måste bli konsekvenser om man inte når upp till lagen.

FAKTA

Läsdelegationens arbete ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Noll27 har tidigare skrivit om Läsdelegationen: noll27.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet