Ny metodhandbok om lusten till läsning

Ny metodhandbok om lusten till läsning

Metodhandboken Lust till läsning handlar om hur man pratar med barn om läsning. Handboken är ett resultat av projektet Sommarboken där lusten till läsning står i centrum.

Sommarboken är ett projekt som handlar om lustläsning för barn under sommarlovet och i metodhandboken Lust till läsning blandas teori med praktiska tillvägagångssätt som tar avstamp i den lustfyllda läsningen.

– Handboken kom till eftersom vi ville sammanföra alla de tips och frågor om Sommarboken som kom in till oss, säger Katarina Larson, projektledare för Sommarboken, när hon presenterade metodhandboken under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Metodhandboken vänder sig inte bara till bibliotekarier som jobbar med Sommarboken. Katarina Larsson hoppas att den ska nå alla som jobbar med barn och som pratar med barn om läsning.

– Det är lusten till läsning och samtal om det man har läst som ska stå i centrum. Vi vill få barn att läsa mer och att prata kring det de läser.

FAKTA

Kultur i Väst driver projektet Sommarboken som är ett nationellt läsfrämjande projekt som arrangeras på biblioteken under sommarlovet.

Pilotprojektet startade med fem bibliotek i Västra Götaland 2012 och nu deltar runt 200 bibliotek i hela Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet