Heltäckande stadsbibliotek

Heltäckande  stadsbibliotek

Helsingfors stadsbibliotek är ett bibliotekssystem bestående av 37 bibliotek och över 1,6 miljoner böcker. Det är det största allmänna biblioteket i Finland där huvudbiblioteket finns i stadsdelen Böle cirka fem kilometer från Helsingfors centrum.

Det är lite förvirrande för när nya centrumbiblioteket Ode öppnar om ett år kommer det att vara det största biblioteket till ytan. Och ligga väldigt centralt. Men huvudbiblioteket kommer att fortsätta finnas i Böle, förklarar Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna i Helsingfors stad.

Helmet

Helsinki Metropolitan Area Libraries, Helmet, är ett biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i Helsingforsregionen. Nätverket har funnits i 42 år och är ett väl inarbetat samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek. Mer en miljon människor kan utan begränsningar använda alla bibliotek inom Helmet. De kan använda samma bibliotekskort och gemensamma nättjänster, medier kan reserveras, lånas ochåterlämnas på vilket bibliotek som helst i hela huvudstadsregionen.

– Vi har gemensam katalog och böckerna flödar runt i kommunerna och Helmet tar hand om logistiken, säger Katri Vänttinen och berättar att de också organiserar nätverksträffar och gemensamma utbildningar för all personal inom Helmet.

Under hösten 2017 beseglades samarbetet inom Helmet med ett skriftligt avtal mellan städerna. I avtalet definieras bland annat samarbetets mål och parternas ansvarsområde och Katri Vänttinen säger att avtalet har gjort att de nu har börjat titta på att utveckla samarbetet ytterligare.

– Avtalet förstärker samarbetet mellan biblioteken och vi kan komma överens om en gemensam årsplanering också på lång sikt. Ledningsgruppen inom Helmet kommer att börja tala om gemensamma strategiska ändamål för ännu bättre kundupplevelser i Helsingforsregionen.

Regionala team

Nya förhållanden Katri Vänttinen hoppas att det är många som kommer att söka jobben på nya centrumbiblioteket.  – Nya centrumbiblioteket kommer att bli en livlig mötesplats med traditionella och moderna biblioteksaktiviteter från tidig morgon till sen natt.

Nya förhållanden Katri Vänttinen hoppas att det är många som kommer att söka jobben på nya centrumbiblioteket.
 – Nya centrumbiblioteket kommer att bli en livlig mötesplats med traditionella och moderna biblioteksaktiviteter från tidig morgon till sen natt.

Jag möter Katri Vänttinen på Bibliotek 10 som ligger alldeles intill Helsingfors tågstation. Ett mycket populärt och välbesök bibliotek, och det enda bibliotek i Helsingfors som kommer att stänga och flytta sin verksamhet till nya centrumbiblioteket.

– Helsingfors är en stad som växer snabbt och inga bibliotek kommer att stängas. Men vi får heller inga nya pengar till nyanställningar, säger Katri Vänttinen som hoppas på mindre manuellt arbete med modern automatisering på plats, och på den nya organisationsmodellen med regionala team som är ett av utvecklingsområdena inom Helmet.

Alla som jobbar inom Helsingfors stadsbibliotek kan söka jobb på nya centrumbiblioteket där de kommer att ingå i ett rotationssystem mellan biblioteken. En del av de som börjar arbeta på nya biblioteket får efter ett tag återgå till sitt ursprungsbibliotek.

– Vi vill skapa ett flexibelt system där människor får önska var de vill jobba och med vilken typ av jobb, säger hon och berättar om modellen av samarbete med regionala team inom olika verksamhetsområden.

– Alla bibliotek i ett område ska dela specialkunskap och resurser så att till exempel en bra sagostund kan presenteras av samma barnbibliotekarie på flera bibliotek. Vi har redan bestämt vilka bibliotek som ingår var, och nu ska vi bestämma vilka människor som vill ingå i olika team. Personalen får anmäla sig till olika team, och jag är säker på att alla kommer att hitta en plats för sig.

Tidigare har Helsingfors stadsbibliotek strikt bara anställt utbildade bibliotekarier. Den nya bibliotekslagen har öppnat nya möjligheter och Katri Vänttinen berättar att de inser att de på nya centrumbiblioteket kommer att behöva en annan typ av professioner som till exempel it-specialister och kulturproducenter.

– Vi jobbar just nu med arbetsbeskrivningar för nya centrumbiblioteket. Vi kommer att vara väldigt försiktiga och alltid se till att ha en viss mängd av personal med traditionell bibliotekarieutbildning, men vi kommer att lägga till andra också.

Nationellt ansvar

Helsingfors stadsbibliotek har sedan 1981 tagit ansvar för nationella utvecklingsuppdrag för de allmänna biblioteken. Uppgifterna regleras i en biblioteksförordning där det bland annat framgår att de ska främja samarbete mellan alla biblioteksformer, utveckla och erbjuda tjänster och arbetsmetoder, tillhandahålla ett flerspråkigt bibliotek och i samarbete med andra bibliotek utveckla den riksomfattande fjärrlåneverksamheten. Stadsbiblioteket har också från och med i år ett nytt uppdrag att samordna de nio nya regionala utvecklingsbiblioteken.

– Webbplatsen biblioteken.fi är ett utmärkt exempel på vår nationella service, bibliotekens webb-tv Bibliotekskanalen en annan, säger Katri Vänttinen och berättar om livesända föreläsningar, författarintervjuer och inspelade presentationer av ny teknik.

Från bokälskare till människoälskare

Den nya bibliotekslagen har gett biblioteken nya uppdrag och Katri Vänttinen ser med skräckblandad förtjusning fram mot förverkligandet. Inte alla bibliotek har fysiska möjligheter att öppna upp sina lokaler som lagen säger, och inte alla är vana att främja demokratin genom att tillåta sociologiska och kulturella diskussioner på biblioteken.

– Det är ett stort ansvar att få olika intressen att mötas på biblioteken utan att slåss, och här på Bibliotek 10 har vi lärt oss att det är värt att skapa och upprätthålla regler tillsammans med våra kunder.

Men den största utmaningen för Helsingfors stadsbibliotek just nu, menar Katri Vänttinen, är att öppna det nya centrumbiblioteket med nuvarande personal och med bra teamkänsla.

– Den mest värdefulla tillgången vi har på biblioteken är personalen. Jag brukar säga att vår profession har bytt fokus från att vara bokälskare till att vara människoälskare. Biblioteket är en mötesplats där vi vet hur vi ska hantera böcker, nu måste vi lära oss att lyssna och flytta över vår service mot individers behov. En utmaning som gör det här arbetet så intressant.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet