Sommarboken är tillbaka

Sommarboken är tillbaka

Sommarboken är i år tidigt ute och är just nu ute på turné för att presentera och introducera årets nyheter och årets tema universum.

– Jag ville ha ett tema som är brett med många infallsvinklar. Temat universum öppnar upp för filosofiska resonemang och definitivt till faktaböcker om rymden. Och det är många som har faktaböcker som ingång till fortsatt läsning, säger Katarina Larson, projektledare Sommarboken.

Material

För varje år som går blir det allt fler bibliotek runt om Sverige som ansluter sig till Sommarboken. Sommarboken vänder sig till alla mellan åtta och tolv år och det handlar om kravlös läsning för att få fler att läsa. Biblioteken kan beställa material som barnen får, och de förbinder sig att arrangera träffar för de barn som deltar.

– Årets material är förstås inspirerat av temat där barnen i vår logga har fått astronauthjälmar, väskan kommer att likna ett rymdskepp och påsen får en illustration av vår stjärnhimmel, berättar Katarina Larson.

Förutom material om rymden och universum, kommer det att finnas en frågetävling att beställa. Tävlingen är utformad som en promenad där Sommarboken tagit hjälp av Björn Höglund för frågor och utformning.

– Björn Höglund gör bland annat frågorna till tv-programmet På spåret och har utformat en frågepromenad med fakta och funderingar på temat universum, säger Katarina Larson.

Muntligt berättande som metod

Fem orter runt om i Sverige får under våren besök av Sommarboken som förutom att presentera årets tema, introducerar muntligt berättande som metod att använda på sommarens träffar. Olika professionella berättare kommer att inspirera och ge råd och tips till att använda muntligt berättande.

– Vi vill åt berättandet och att det behöver inte vara i skriven form. Vi vill att biblioteken provar olika metoder för läsförmedling där fler kan delta, säger Katarina Larson och avslöjar att det som inspiration bland annat kommer att finnas en film om muntligt berättande på Sommarbokens webbplats.

FAKTA

Sommarboken startade 2012 som ett pilotprojekt på fem bibliotek.

Från och med 2017 driver Kultur i Väst Sommarboken i egen regi, och drygt 250 bibliotek i hela landet deltog.

Målet med Sommarboken är att få fler barn att lustläsa under sommaren, att det ska vara kravlös läsning och att genom att använda olika metoder ge barnen möjligheter att prata om läsning och utveckla det litterära samtalet.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet