Globala perspektiv

Globala perspektiv

Drygt 300 personer hade i veckan tagit sig till Trollhättan och den femte upplagan av den årliga konferensen Bibliotopia. Årets upplaga bjöd på ett program med såväl lokala som globala perspektiv med  fokus på bibliotekens framtida möjligheter  och utmaningar.

Dagen började med ett globalt perspektiv när stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson från Malmö utifrån sin roll som styrelseledamot i den internationella organisationen IFLA Governing Board, berättade om IFLA Global Vision. Biblioteksmedarbetare i hela världen har under nästan ett års tid haft möjligheten att delta i workshops, diskutera och svara på en webbenkät bestående av sex huvudfrågor med ett antal underfrågor. Frågorna handlade bland annat om bibliotekens kärnvärden, utmaningar och vad biblioteken är bra eller mindre bra på. 22 000 svar från 213 länder kom in och nyligen presenterades en sammanfattande rapport.

– Det är faktiskt första gången IFLA som organisation gör något sådant här, och jag tror att man har sett att omvärlden har sett på IFLA som en ganska historisk koloss som inte tillräckligt mycket har tagit hänsyn till samhällsutvecklingen i övrigt, säger Torbjörn Nilsson.

Utmaningar

IFLA Global Vision handlar till stor del om de utmaningar biblioteksfältet i hela världen står inför. Inte minst när det gäller nya digitala informationsmiljöer. Sammanfattningen visar ett par tydliga utmaningar där yttrandefrihet och intellektuell frihet är en av dessa.

– Yttrandefriheten beskärs mer och mer i hela världen, och bibliotek i hela världen förstår nu att intellektuell frihet är en förutsättning för fri tillgång till information, säger Torbjörn Nilsson. Sedan, fortsätter han, är det helt krasst så att en annan tydlig utmaning är att många pekar på att fonder, anslag och bidrag är helt avgörande för bibliotekens arbete. Vilket i sin tur leder till vikten av att ha intressenter och politiker som jobbar för detta. Och allt det här hänger ju ihop och av svaren i enkäten framgår att bibliotek borde samarbeta mer och stärka varandra.

– Det är spännande att se att det finns en samsyn kring värderingar och kärnvärden på bibliotek i hela välden. Samtidigt som man måste vara medveten om att förutsättningarna är så extremt olika.

IFLA Global Action Plan

Alla svar från enkäten och alla workshops har alltså nu paketerats i rapporten Global Vision Report Summary. Här sammanfattas de tio utmaningar som biblioteksvärlden har enats om som betydelsefulla. Nu kommer dessa att bearbetas till en global strategi och en handlingsplan där man ska konkretisera och sätta upp mål för hur världens biblioteksfält kan möta framtida utmaningar och omvandla idéer till handlingar och göra visionen till verklighet.

– Det är jättespännande att en internationell organisation försöker påverka all världens bibliotek som lever i så olika kontexter. Att man ändå tror och är övertygad om att man genom en global handlingsplan ska kunna påverka all världens bibliotek. Det är fantastiskt att man tror på det, säger Torbjörn Nilsson. Och jag tror också på det. På en IFLA Global Action Plan.

 

FAKTA

Mer från konferensen Bibliotopia hittar du här: kulturivast.se
Rapporten Global Vision Report Summary finns att läsa här: ifla.org

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet