Fotbad och bokprat på Bibblan och Bubblan

Efter en tid med stök och bråk med ungdomar som hotade och stal på biblioteket i Vårgårda, har nu verksamheten utvecklats till att bli en mötesplats för ungdomar.

– Vi planerar för en gemensam programverksamhet tillsammans med fritidsledare och ungdomar, och jag tror vi kan bygga en blandverksamhet som passar alla biblioteksbesökare, säger Lena Engberg, enhetschef på biblioteket i Vårgårda.

När fritidsgården i Vårgårda drog ner på sina öppettider sökte sig ungdomarna till biblioteket där de snart blev ett problem för både personal och för övriga besökare. Tidningsrubriker och radioinslag berättade om hot, våld och stölder.

– Mitt uppdrag var tydligt: Lös situationen, säger Hampus Haga, kultur och fritidschef i Vårgårda.
Och nu, snart två år senare, kan han konstatera att han tillsammans med ortens bibliotek och ortens folkhälsostrateg ser ut att ha lyckats.

– Ett plus ett har blivit tre och två verksamheter har hittat varandra.

Win-Win

Istället för att köra ut ungdomarna från biblioteket, beslutade Hampus Haga att stänga fritidsgården och utveckla biblioteket, samla all personal på ett och samma ställe och skapa en miljö så att ungdomarna känner sig välkomna.

– Vi har utökat våra öppettider på biblioteket, och på kvällstid är det numera bara en bibliotekarie men två fritidsledare i lokalerna. Det kostar inget extra, det är fler vuxnaoch det kommer medborgarna till godo med förlängda öppettider.

Några av ungdomarnas egna önskemål var just tillgång till fler vuxna, men också ett öppet café och ett eget rum på biblioteket. Caféet som tidigare fungerat som gräns mellan gymnasieskola och bibliotek har utökade öppettider, och bibliotekets tidningsrum förvandlades till ett ljudisolerat spelrum. Alla utrymmen, inklusive biblioteksrummet, går under namnet Bibblan och Bubblan. En plats att träffa kompisar på, fika, spela spel, läsa eller bara vara. Bibblan och Bubblan är öppet för allmänheten fem dagar i veckan, men på fredagar är Bubblan öppet lite längre och ungdomarna har ensamma hela biblioteket till sitt förfogande.

– Då kan de vara högljudda även där, annars har vi ljudzoner och då är det spelrummet som gäller för höga ljud, säger Lena Engberg.

– Men vi känner oss fortfarande fram och kanske utökar vi våra öppettider på fredagar för övriga låntagare också. Och våra morgontidiga tidningsläsare har blivit väl kompenserade och fått en ny, ljus plats och ett morgonmeröppet bibliotek.

Program

Verksamheten är fortfarande i sin linda och det är trots allt två olika yrkesgrupper som ska lära känna varandras kompetenser och verksamheter. Till hösten planeras gemensamma utbildningsdagar och med hjälp av pengar från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek ska biblioteket bygga vidare på en gemensam verksamhet och ett gemensamt programutbud.

– Det kommer att krävas planering för vi har lite olika sett att se på verksamhet. Fritidsledarna är ofta snabbare på bollen och har idéer i nuet, och jag tror att vi på biblioteket måste göra det enklare för oss och inse att det inte måste varaså speciellt. För ungdomarnas skull måste vi hitta en balans där. Men jag tror vi kommer att gifta ihop oss bra, säger Lena Engberg och berättar om vårens fotbad med tillhörande läsecirkel för Bubblans tjejer, och om bibliotekarien som följde med som extra vuxenresurs på fritidsgårdens årliga Lisebergsbesök.

– Vår tanke är ju att i framtiden nischa vissa programpunkter till ungdomarna eftersom vi tror att det kommer att bli naturligt för dem att komma hit till biblioteket. Det viktigaste för mig har varit att biblioteket fått vara en tydlig del i verksamheten, att det inte bara varit en ungdomsverksamhet som flyttat in. Därför är det viktigt att vi bygger en programverksamhet tillsammans, och vi kommer att lyssna på våra besökare och skapa ett generationsövergripande program.

Bibblan och Bubblan

Satsningen på Bibblan och Bubblan har fått uppmärksamhet och i våras vann verksamheten Vårgårda kommuns Utvecklingspris 2018. Motiveringen anger bland annat den gemensamma mötesplatsen för unga och äldre som medfört en tydlig förankring i verksamheten och fört dem närmre varandra.

– Verksamheten växer hela tiden och även om fritidsledarna kommer senare på eftermiddagarna känns det redan som att de är en naturlig del av oss på biblioteket och vi gör mer och mer saker tillsammans, säger Lena Engberg.
– Nu har vi provat i ett drygt halvår och nu vågar vi faktiskt säga att det funkar, tillägger Hampus Haga. Vi har fått hit en större bredd av ungdomar och nu måste vi fylla på med mer program och mer verksamhet så de känner sig välkomna och stannar kvar.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet