Valupptakt på biblioteket

Valupptakt på biblioteket

Valdeltagandet i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg har de senaste valen varit väldigt lågt. I ett försök att bidra till en förändring, arrangerade biblioteket i Biskopsgården i år bland annat en valskola på det svenska språkcaféet.

När noll27 besöker språkcaféet på Biskopsgården är det några dagar efter valet och inget slutgiltigt valresultat har redovisats. Redan medan språkcaféets deltagare samlas utanför caféet diskuteras valet och frågorna är många; ”Varför vet man inte vem som ska leda Sverige?” ”Varför säger alla att de har vunnit?” ”Hur gick det här i Göteborg?”
– Förvirringen är stor så min tanke är att vi ska prata regeringsbildning idag, säger Mattias Reuterberg, studiebibliotekarie och en av två programansvariga på Biskopsgårdens bibliotek, medan deltagarna tar för sig av kaffe och kaka och vant sätter sig i grupper runt de runda borden.

Valupptakt

Ända sedan förtidsröstningen inleddes på Biskopsgårdens bibliotek i augusti, har biblioteket målmedvetet arbetat med frågor om demokrati och valdeltagande. Tillsammans med kollegan Maria Bjerninger skapade Mattias Reuterberg programmet Valupptakt på biblioteket, ett program som riktade sig till såväl vuxenstuderande som övrig allmänhet. Bland annat har det arrangerats föreläsningar med författaren och historikern Henrik Arnstad och med Stefan Lydén som är utvecklingsledare inom demokratiområdet i Göteborg stad. Två fullsatta föreläsningar med många besökare som normalt inte är på biblioteket.
Parallellt har också språkcaféets valskola pågått med bland annat besök av stadsdelens demokratiambassadör och där man vid första tillfället utnyttjade att biblioteket hade förtidsröstning och bjöd in en av valarbetarna.
– Hon berättade bland annat praktiska saker som hur det går till att välja och hur rösträkningen går till, säger Mattias Reuterberg. Och, tillägger han, så fort vi gått ut md information om valskolan dök det upp folk på språkcaféet som inte varit där tidigare.
– Man märker att det finns ett intresse. Att man har rättigheter men att man inte vet hur man ska få till sig information om det.

Språkcafé

Som utgångspunkt för diskussionerna på valskolan har det bland annat använts material från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och artiklar i den lättlästa tidningen 8 sidor. Sista träffen innan valet fick deltagarna också prova att placera in riksdagspartierna på en GAL TAN-skala.

– Politik och religion kan vara två känsliga områden. Men om vi har en situation där vi känner att folk inte vet vad de olika partierna står för, att det behövs information, då får vi anlägga ett neutralt perspektiv och försöka hålla det på den nivån. Och upplägget ska ju vara språkcaféets upplägg, att kunna komma och gå och att kunna konversera över en kopp kaffe. Det är inget lärcenter, säger Mattias Reuterberg.

Vid valskolans träff efter valet är diskussionerna snabbt igång runt borden. Mattias Reuterberg har tryckt upp blad med tydliga staplar över valresultatet till Sveriges Riksdag, ett utdrag ur senaste numret av den lättlästa tidningen 8 sidor och ett papper med några frågor om valet. Han har också förberett några egna staplar för de olika partierna för att deltagarna ska kunna bilda sin egen regering och skratten duggar tätt när det pusslas med partistaplarna.
– Det var svårt att välja parti i år fast att jag tittade på nyheterna varje dag och försökte förstå, säger Hassan som röstat för tredje gången i svenska riksdagsvalet och som nu pekar på staplarna och förklarar för kvinnan bredvid vad de betyder.
Kvinnan har röstat i kommunvalet, men inte i riksdagsvalet. Det är svårt med det svenska språket, men hon förklarar att med hjälp av sina barn och av valskolan på språkcaféet har hon kunnat göra sitt val.
– Men det var inte lätt, ler hon.

 

Läs mer om programverksamhet på bibliotek
Hela nästa nummer av noll27 har tema Programverksamhet på bibliotek.
Kommer den 25 september. Läs den!

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet