En egen plats i staden

Ungdomsavdelningen Dynamo på stadsbiblioteket i Göteborg används både som ett bibliotek, som mötesplats och ett café. Unga från hela staden kommer hit och Dynamo har utvecklats till en självklar mötesplats. 

– Men vi är mer ett bibliotek än en fritidsgård. All vår verksamhet grundar sig i våra medier och allt vi har på Dynamo leder fram till berättelsen och till läsfrämjande, säger Christina Roos, mediepedagog på Dynamo. 

Dynamo består egentligen av de två avdelningarna Dynamo Game och Dynamo Läs. Dynamo Läs är en mer traditionell biblioteksmiljö med bokhyllor, medan Dynamo Game är ett tydligt socialt rum integrerat med ett café och med lättillgängliga spel och pysselbord.

– Ganska många använder Dynamo som sin fritidsgård, men man ska kunna komma till oss och göra olika saker. Låna böcker, göra läxor, träffa kompisar, spela tv-spel, läsa en bok eller en tidning, säger Anders Olsson, bibliotekarie på Dynamo.

Berättelsen i fokus

Dynamo har funnits sedan 2009 och har hela tiden varit de ungas egna plats. Redan från början har ungas idéer och initiativ tagits på stort allvar och påverkat både avdelningens utformning och verksamhet. Så länge det har något med media att göra, eller så länge det handlar om ungas vilja att skapa, är det ett av Dynamos uppdrag att hjälpa till att förverkliga det.

– Vi har fått förtroendet att testa kostymen för vad som passar på ett bibliotek. Vi är som kemister där vi testar och ser vilka reaktionerna blir, säger Anders Olsson och berättar om en skateramp i bibliotekets trappscen, om poesiuppläsningar, Pokémon-dagar, utställningar, bokbinderi-workshops och skrivarverkstäder.

– Vi tänker spretigt men det är hela tiden viktigt att det inte får bli en nöjespark. Vi har vårt uppdrag och böckerna är kärnan. Om man ska sätta en rubrik på Dynamo skulle det kunna vara berättelsen. Här finns berättelser i form av böcker, brädspel, tv-spel, manga och serier och, säger Anders Olsson, i slutändan är det läsningen som är det viktigaste.

– Vi försöker att inte värdera någon media som fin eller ful. Om någon vill läsa Brott och straff eller en mustig kärleksroman i Harlequin teen, det lägger vi oss inte i. Här ska finnas något för alla. Både för de som läser mycket och som vill utvecklas, och för de som inte läser alls där vår tanke är att vi också når läsningen via tv-spelen.

Trygghet

Relaktionsskapande Det är viktigt att besökarna kan känna sig trygga på Dynamo och just relationsskapande är utmärkande för arbetssättet. Både
Christina Roos och Anders Olsson hoppas att så småningom kunna koppla ihop Dynamo Game med Dynamo läs så att det blir ett Dynamo.

Trots att Dynamo är en till ytan stor avdelning, är den något anonymt placerad på stadsbiblioteket. När besökaren kommer ner för den stora trappscenen i bibliotekets entré ligger Dynamo Game runt hörnet längst ner i en kortare korridor. I korridoren finns ett antal utställningskuber med utställda böcker, och längst bort möts besökaren av Dynamos största tv-skärm där en fiktiv brasa sprakar.

– Kuberna är en ren trygghetsgrej och står där för att ungdomarna ska kunna stanna och låtsas titta på böckerna och samtidigt kolla in till Game innan de går dit, säger Christina Roos och berättar om de stora killgäng av FIFA-spelare som tidigare samlades runt den stora skärmen.

– Nu har vi tagit bort tv-spelen på den stora skärmen och vi har valt bort FIFA. I stället har vi en brasa på skärmen och har satt in skapandebord som inbjuder till pyssel och plötsligt har rummet blivit mjukare och mer tillåtande.

Det ställs inga krav på den som kommer till Dynamo och många ser det som sitt andra vardagsrum. Men bakom ett vänligt bemötande finns ett strikt regelverk att förhålla sig till och man jobbar hårt på relationsskapande.

– Det är viktigt för oss att skapa relationer till våra besökare, att vi lär känna dem. Då känner de sig trygga och vågar ta plats i rummet, säger Christina Roos och berättar om alla positiva möten i bokningssituationen och utlånandet av handkontroller till tv-spelen.

– Det blir en trygg plats när vi vågar vara vuxna i rummet, säger hon och får medhåll av Anders Olsson.

– Vi välkomnar alla och försöker skapa en demokratisk plats. Det ska inte vara obehagligt för någon att vara i rummet och det finns en gräns där vi kan vara stränga också. Det är det som gör att rummet fungerar.

Dynamiskt Dynamo

Det är inte långt, men ändå en liten bit mellan Dynamo Game och Dynamo Läs. Det går inte att se från den ena delen till den andra och tidigare var det en tydlig uppdelning mellan de som vistades i de olika rummen, mellan läsarna och spelarna. Så för att få större rörelse mellan rummen finns i dag olika typer av litteratur på Läs och på Game. På Dynamo Läs finns bland annat en hel del vuxenlitteratur inom genrer som läses av en bred åldersgrupp, och på Game finns bland annat manga, fantasy och dystopier.

– Jag tror att det blir ett lugnare rum när det rör sig människor mellan hyllorna samtidigt som det står tv-spel där. Ett rum där de flesta är unga, men några är vuxna. Det blir en bra dynamik, säger Anders Olsson.

– Dynamo är en utmanande verksamhet där det hela tiden handlar om att röra sig i ungdomarnas värld utan att tro att man ska lära dem ett och annat, ler Christina Roos och berättar att de hela tiden testar sig fram i sitt arbetssätt men att det är bra att komplettera en bibliotekarie med en pedagog i arbetet med unga.

– Man breddar tanken på bibliotekets verksamhet och på hur man når fler unga.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet