Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscaféet på Landskrona stadsbibliotek handlar om demokrati, samhällsfrågor och kulturkrockar. Caféet är en del av bibliotekets arbete med att nå fler och framförallt fler nyanlända.

Landskrona är en stad som kämpar med utbrett utanförskap, otrygghet och gängkriminalitet. Med sin placering i centrala Landskrona har stadsbiblioteket påverkats både när det gäller arbetsmiljö och besökssiffror. Men genom att delta i SKLs utvecklingsprogram Mer för fler, och med stöd från Kulturrådet och satsningen Stärkta bibliotek, har biblioteket kommit en bra bit i ett framgångsrikt förändringsarbete.

– Samtalscaféet är en liten del av detta arbete där vi vill nå fler, och framförallt att få fler att mötas, säger Annika Liljengren, bibliotekarie och ansvarig för stadsbibliotekets samtalscafé.

Lärdomar

För att nå fler inom målgruppen nyanlända vuxna som blivit bättre på svenska språket, hade Annika Liljengren efter ett antal intervjuer förstått att det fanns ett behov av mer avancerade samtal med samhällsinriktning. Detta var valåret 2018 och på vintern inleddes Samtalscaféet med samtal kring ämnet, och senare på våren inleddes ett samarbete med stadens demokratiambassadörer som bjöd in till samtal om det svenska valet, yttrandefrihet och tolerans. Samtalscaféet lockade många, och det framkom ganska snart att många visste väldigt lite om svenska politiska partier.

– Vi skrev ner deltagarnas frågor, lade till några själv, och bjöd in de lokala politikerna till var sitt samtalscafé, sammanlagt åtta tillfällen, säger Annika Liljengren och berättar att det trots detta bara var några få som kom till samtalen med politikerna.

– Kanske tycker man det är jobbigt att förstå politiska begrepp, kanske är man inte så intresserad av politik. Vi insåg i alla fall att vi måste stämma av bättre med våra besökare inför samtalen och att kommande samtalscaféer skulle handla om kulturkrockar istället för politik.

– Men den största lärdomen av just de samtalen var politikernas låga kunskap om nyanländas situation, ler hon.

Samtalet

Samtalscaféet på stadsbiblioteket i Landskrona handlar om att diskutera olika ämnen ur olika perspektiv och att lyssna på varandra. De som ansvarar för samtalscaféeet är från vänster: Maiad Khalili, Murat Koca, Annika Liljengren och Farah Ali.

Samtalscaféet lockar numera ett 20-tal trogna deltagare varje måndagskväll och alla sitter i en stor ring och pratar tillsammans. Samtalet inleds med en kort presentation av ämnet som någon av bibliotekets tre biblioteksvärdar har förberett, och de ställer också kvällens första fråga som ska vara en lätt fråga alla kan svara på.

– Förra gången var temat digital delaktighet och då var första frågan Hur bra är du på internet, säger Annika Liljengren och berättar om tillfället när Landskrona Energi besökte samtalscaféet och första frågan var Vad tror du drar mest el i din lägenhet.

– Det blev många skratt när någon trodde att det kanske var plattången, skrattar hon och menar att det bästa med samtalscaféet är att se människor börja prata och börja lyssna på varandra.

– I början hade vi en del unga killar som ibland störde när kvinnliga deltagare pratade. Eller kvinnan som vågade berätta om hoten från sina landsmän för att hon inte bär slöja. Det blev bra samtal om slöjkultur och kvinnors situation världen över och här i Sverige. Sådant jobbar vi mycket med. Att förstå varandra mer och att vi ska lyssna på varandra.

Biblioteksvärdar

En del i bibliotekets arbete med att nå fler som kommit en bit med svenska språket, är att utbilda nyanlända akademiker till biblioteksvärdar. Värdarna erbjuds en ettårig anställning där de får utbildning om bibliotekens förutsättningar och möjligheter, om värdegrund, kultur, bibliotekslag och styrdokument. På biblioteket är deras arbetsuppgift bland annat att ansvara för samtalscaféet, både att förbereda och att fungera som samtalsledare.

– Det är besökarnas önskemål i kombination med biblioteksvärdarnas egna önskemål som sätter agendan och ger ämnen till samtalscaféet, säger Annika Liljengren.

Jag hittar stadsbibliotekets tre biblioteksvärdar på deras redaktion, ett rum bakom tidningshyllorna på stadsbibliotekets entréplan. Maiad Khalili, Farah Ali och Murat Koca sitter försjunkna framför varsin dator. Maiad Khalili är ansvarig för nästa samtalscafé där ämnet är Barnkonventionen, och nu har han hittat en intressant artikel i Dagens Nyheter som han just ska dela med de andra.

– Vi delar all information med varandra och diskuterar. Men det är jag som är ansvarig för det här samtalscaféet och jag som förbereder med en kort information och formulerar kvällens frågor som vi fördelar mellan oss.

– Och jag förbereder ett samtalscafé som ska handla om antibiotika och antibiotikaresistens. Jag har samlat värdefull information och börjar känna mig som en läkare, skämtar Farah Ali och förklarar hur hon planerar ett samtal kring hälsa i Sverige och att jämföra antibiotikautskrivning här och i andra länder.

– Vi har hittat en bra ton att diskutera med olika perspektiv från Syrien, Turkiet, Afrika, Bosnien, ja, alla länder, säger Murat Koca som tycker att samtalscaféet har blivit en bra mötesplats i Landskrona.

– Det handlar om integration, konstaterar han.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet