Folkbibliotekens nya plats för digitalt lärande

Folkbibliotekens nya plats för digitalt lärande

Snart är Digiteket här, den nationella utbildningsplattformen som ska hjälpa bibliotekarier att bli mer digitala.

Inom ramen av projektet Digitalt först är det snart dags för Digiteket att ta plats. Den 29 augusti är det digital släppkonferens då det blir föreläsningar med såväl internationella som nationella föreläsare, och Digiteket öppnar för alla att gå in och titta.

–     Just nu är Digiteket en tom bokhylla, men under sommaren kommer vi att börja fylla den med innehåll och skapa de första resurserna som bland annat kommer att handla om hur Digiteket fungerar, säger Nanna Ekman, projektledare för Digiteket.

När noll27 träffar redaktionen för Digiteket är det bara några dagar sedan de fick länken från den webbyrå som byggt portalen. I nuläget är plattformen fortfarande enkelt uppbyggd och i takt med att den fylls med innehåll kommer den att testas av målgruppen och utvecklas vidare. Tanken är att till stor del återanvända sådant regionbiblioteken redan använt i arbetet med Digitalt först, så nu väntar en tid av omvärldsbevakning för att få en överblick av material som redan gjorts och vad som får, och kan, återanvändas i Digiteket

–     Utifrån vad vi hittar kommer vi att göra en prioriteringsordning gällande innehåll och förhoppningen är att skapa ett innehåll som fungerar både som kunskapsbank, inspirationskälla och guide, säger Nanna Ekman som vill att folk ska gå in, skapa en profil och göra självskattningstestet så att redaktionen får en indikation på vad de ska jobba med.

Tillsammans

Utifrån självskattningstestet får du som användare rekommendation på vilka resurser på Digiteket du ska använda. Innehållet kommer att vara indelat i en lätt, en medel och en svår nivå, och kommer att ha en tydlig pedagogisk läroplan med instuderingsfrågor, diskussionsfrågor eller reflektionsfrågor

–     Man kan jobba individuellt eller i grupp, och man kan bygga egna kurspaket och på så sätt tipsa och stötta varandra, säger Nanna Ekman.

I redaktionen för Digiteket finns bland annat pedagogen Mélanie Piedoie som tidigare varit med att bygga en liknande plattform för lärare i Malmö stad. Hennes erfarenhet är att den stora utmaningen är att få alla att förstå att det är något alla gör tillsammans.

–     Man måste tänka kollektivt och inse att Digiteket kommer att spara mycket tid och att man hjälps åt och uppmuntrar varandra. Och känslan av att man har en massa kloka kollegor i hela landet som man inte visste man hade, det är inspirerande.

Nanna Ekman håller med och tillägger att det viktigaste med Digiteket som en nationell tjänst är just att det krävs att många hjälps åt att förankra och använda tjänsten.

–     Tanken är att vi vill skapa ett digitalt självförtroende och att man vågar trycka på knappen fast att man inte riktigt vet vad man gör.

–      Att inte vara rädd för det digitala, konstaterar Mélanie Piedoie.

 

FAKTA
Digiteket är en digital lärplattform inom Digitalt först.
Digiteket är ett nationellt projekt som drivs av Malmö stadsbibliotek.
Du hittar Digiteket här  

Nästa nummer av noll27 kommer att ha tema World wide MIK och handlar om medie- och informationskunnighet. Kommer i september!

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet