Med användaren i fokus

Med användaren i fokus

I veckan var det dags för Svenska Daisykonsortiets årliga konferens. Årets tema var Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning, och årets konferensdeltagare fick ta del av allt från Shared Reading till exempel på universell utformning.

Elin Nord, ordförande i svenska Daisykonsortiet, är jättenöjd med dagen som i år arrangerades tillsammans med Region Skåne och utspelade sig på Malmö Börshus.
– Ett varierat och innehållsrikt program som inleddes med Bob Hanssons betraktelse över ordens betydelse. Men en dag där jag personligen mest tar till mig dagens sista punkt om att skapa ett biblioteksrum för alla. Vi pratar mycket om det på min egen arbetsplats, och det är en sådan utmaning att se förbi sina egna perspektiv, säger hon.

Att årets konferens är i Malmö beror på att delar av Svenska Daisykonsortiets kansli tillhör Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som befinner sig mitt i en stor flytt. Elin Nord är osäker på hur det blir framöver, men berättar att en undersökning bland konsortiets medlemmar visar att många vill se konferensen i Stockholm.
– Vi håller tummarna att vi kan komma tillbaka med en klassisk SDK-konferens nästa år och tillmötesgå medlemmarnas önskemål. Vi är redan väldigt konferenssugna, ler hon.

På plats under dagen fanns förstås den snart Malmöbaserade myndigheten MTM, och noll27 fick en pratstund med myndighetens generaldirektör Magnus Larsson.

Hur går det med flytten från Stockholm?
Det går bra. Just nu finns vi i tillfälliga lokaler här i Malmö, men vi får nycklarna till nya kontoret i december, flyttar in i januari och planerar invigning i mars.

MTM har fått ny instruktion som gäller från 1 januari 2020. Vad säger den?
Helt nytt för oss är att vi ska främja tillgänglighet till universell utformning av nyheter, litteratur och samhällsinformation. Mer fokus på universell utformning helt enkelt, att göra rätt från början. Att ha användaren i fokus. Vi har i och för sig arbetat främjande tidigare också, men nu blir det inskrivet i instruktionen och vi behöver satsa mer på uppdraget tillsammans med olika aktörer.
Sedan tydliggörs uppdraget som nationellt kunskapscentrum för tillgänglig läsning och lyfts som en av MTMs huvudsakliga sysslor. Att samla in och dela kunskap på evidensbaserad grund.
Och så kommer vi förstås fortsätta att producera material.

Tio av hundra medarbetare följer med från Stockholm till Malmö. Hur går det med rekrytering av ny personal?
Det har fungerat riktig bra. Jag tror att det finns en viss attraktionskraft att det nu finns en myndighet på plats i Malmö som jobbar med det uppdrag vi har, och att det lockat många sökande.
Sedan måste vi själv definiera det nya uppdraget gällande universell utformning och se vilka kompetenser myndigheten behöver, men det kommer bland annat att finnas nya kompetenser som ux-kompetenser och strateger.
Vi vet inte heller i dagsläget hur många vi kommer att bli i Malmö, men otroligt många nyanställningar är det. Hittills har vi rekryterat från både mer klassiska sektorer som skola, bibliotek och omsorg och från det privata näringslivet.

Vilken är den största utmaningen med flytten?
Det är utmaningen med medarbetarna. Att få till fungerande överlämningar och den så kallade tysta kunskapen. Det försvinner kompetens och band kapas mellan medarbetare.

Vad ser du mest fram mot?
Det roligaste nu är att lära känna regionen, medarbetarna, allt det nya. Den nya miljön, det nya sammanhanget. Och sedan att få sätta tänderna ordentligt i det nya uppdraget och göra något bra av det.
Å andra sidan måste man reflektera över att det varit väldigt tufft för Stockholm och för många anställda och att det finns en stor sorg över att detta upphör. Det måste man respektera. Men samtidigt är det en otrolig möjlighet om man vänder på det och vänder blad till nästa steg. Att starta om från början, att göra det på ett sätt som vi kan ha kontroll över fullt ut. Och det är bara användaren i fokus som kan styra vilka vi anställer och vad vi gör framöver. Där finns en framtidstro som är stark och det här kommer att bli bra. Riktigt bra.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet