Lyhörd landsbygdsbibliotekarie

Lyhörd landsbygdsbibliotekarie

Sedan drygt ett år tillbaka finns Sveriges första bibliotekarie med funktionen landsbygdsbibliotekarie i Vingåker. Tanken är att hon ska underlätta för samverkan och sprida kunskap om de tjänster biblioteket erbjuder.

Regnet öser ner när jag kliver av tåget på en ödslig perrong i Vingåker. Staden ligger lika ödslig när jag letar mig fram till biblioteket där tre äldre män nyfiket tittar upp när jag kliver in och skakar av mig regnet. Men det är inte dessa tre män som landsbygdsbibliotekarien i första hand vänder sig till.

– Jag försöker nå de personer i kommunen som biblioteket annars inte når, och jag försöker framförallt involvera de som inte bor i centralorten Vingåker, säger Malin Ahlgren Enghardt, landsbygdsbibliotekarie i Vingåker och får medhåll av bibliotekschef Ulla Solsmo.

– Vi visar vad biblioteket har att erbjuda och vi tar med biblioteket ut till områden där människor har svårt att ta sig till centralorten.

Kommun med visioner

Vingåker är huvudort i den till ytan ganska stora kommunen med fem kransorter och 9 000 invånare. Kommunen har låg utbildningsnivå och en länsövergripande undersökning 2017 visade att framtidstron bland framförallt unga är väldigt låg. Samtidigt jobbar kommunen aktivt med landsbygdsutveckling mot visionen att bli den smarta landsbygden, och det är här biblioteket kommer in.

– Det handlar om hela den digitala utbyggnaden, och det handlar om ett projekt som heter Framtidstro som vill stärka ungas tro på den egna förmågan till en meningsfull vardag i Vingåker, säger Ulla Solsmo.

– Allt hänger ihop, fyller Malin Ahlgren Enghardt i, och berättar att det var kommunens upplevelsechef och förra bibliotekschefen som tillsammans ville skapa ett Digidel Center på biblioteket, och inrätta en landsbygdsbibliotekarie.

Uppsökande

Landsbygdsbibliotekarien i Vingåker är inne på år två av ett treårigt projekt som förverkligats tack vare Kulturrådets projektmedel Stärkta bibliotek.

– Mitt första år som landsbygdsbibliotekarie har handlat om att knyta kontakter, att hitta nyckelpersoner att samarbeta med i olika föreningar ute på orterna, säger Malin Ahlgren Enghardt och berättar att hon nu är en återkommande gäst i hembygdsföreningar, byalag och pensionärsföreningar runt om i kommunen.

En viktig del av landsbygdsbibliotekariens uppgift vid varje besök är att lyssna på medborgarnas behov och önskemål. Så förutom att presentera vilka tjänster biblioteket har att erbjuda, och hjälpa till att lösa olika praktiska digitala problem, kan det handla om att arrangera ett författarbesök eller starta upp en släktforskningskurs.

– Det handlar om att möta människor där de är och lyssna in. I stället för att vi bestämmer vad medborgarna ska göra, bestämmer medborgarna vad vi ska göra, säger Malin Ahlgren Enghardt.

– Och det handlar om samarbete och om hjälp till självhjälp, tillägger Ulla Solsmo. En landsbygdsbibliotekarie jobbar verkligen med allt, och inte bara i kransorterna, utan även i centralorten Vingåker som ju också är landsbygd, konstaterar hon och berättar om planerna på att arrangera författarbesök och musikafton i en av kransorterna och erbjuda boende i centralorten att bussas ut.

– Den 14 november testar vi detta första gången och jag tror det kommer att vara välbesökt. Många äldre utan körkort är redan intresserade, ler MalinAhlgren Enghardt.

Samarbete

Det finns idéer om ett vidgat arbetsområde som skulle omfatta samordning med olika samhällstjänster som till exempel närmare samarbete med kommunens olika förvaltningar, eller samordning med Postnord där glesbygdsbibliotekarien skulle kunna ha en flexibel utlämningsfunktion.

– Vi har ju nyligen öppnat ett Digidel Center på biblioteket i centralorten, och där diskuteras just nu samarbete med både vårdcentral, apotek och träningscenter, säger Ulla Solsmo.

Varken Malin Ahlgren Enghardt eller Ulla Solsmo tycker att landsbygdsbibliotekariens arbete egentligen skiljer sig så mycket från vad biblioteket gjort innan, att den största skillnaden är att det nu är en och samma person som jobbar uppsökande och som verkligen lyssnar och sonderar behov.

– Det viktiga är att knyta kontakter, att möta människor där de är. Jag tycker ändå att vi kommit en bra bit det här första året. Det har gått himla bra och jag tror att människor börjar förstå att de kan komma med förslag, att de kan vara medskapare, säger Malin Ahlgren Enghardt.

– Vingåker har blivit så mycket bättre på att involvera sina medborgare, konstaterar Ulla Solsmo.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet