50 år av minnen

50 år av minnen

I år är det 50 år sedan Stadsbiblioteket i Lund invigdes. Under åren har inredningstrender kommit och gått, men i början av 2000-talet återställdes biblioteket till sitt ursprungliga utseende.
– Det är ett tidlöst hus med en typisk dansk design, säger bibliotekschef Karin Bergendorff.

År 1960 fick den danske arkitekten Flemming Lassen i uppdrag att gör ritningar till Lunds stadsbibliotek, 1968 tas det första spadtaget och annandag påsk 1970 invigs det.

– Stadsbiblioteket i Lund har funnits sedan 1864, men 1970 får Lund för första gången ett bibliotek man kan göra mer än att bara låna böcker i, säger Karin Bergendorff och berättar om musikrum, kopieringsmöjligheter, sagorum, hörsal och tv-apparater.

Dansk design

Det är ett modernt, tillgänglighetsanpassat bibliotek Lundaborna får 1970 där arkitekten bland annat sett till att hyllorna, som första bibliotek i världen, har inbyggd belysning.

– Bokhyllorna stod mitt i rummet vilket gav rymd åt rummet och släppte in ljuset från de stora fönsterna, som vetter mot en fantastisk park, och som hade långa sittlinjer framför sig, säger Karin Bergendorff och berättar att just den möbleringen sedan 2014 är återställd.

– Det fanns ju en tid när bokhyllorna skulle stå längs väggarna vilket stängde ljuset ute.

Husets danska arkitektur är förstärkt med en inredning av danska möbler. Nästan all inredning kommer från den danske designern Arne Jacobsen och här finns stolar i kända modeller som Sjuan, Oxford, Svanen och Ägget.

– Det var ett val man gjorde redan 1970, och vi fortsätter på det temat och har klätt om många av möblerna genom åren, säger Karin Bergendorff.

Jubileum

Inför årets 50-årsfirande hade biblioteket planerat ett jubileumsprogram i 70-talsanda under en vecka i april. På grund av Covid19 är firandet uppskjutet till hösten, men biblioteket hoppas under tiden kunna samla in Lundabornas egna minnen av Stadsbiblioteket för att så småningom publicera dessa. Insamlandet hänger ihop med 50-årsfirandet, och i den lilla jubileumsskriften Lunds stadsbibliotek – Stadsbibliotekets tillkomst, går det att läsa att biblioteket 1970 inrättade en lokal Lundasamlingen som kontinuerligt samlar in all lundalitteratur, småtryck, karnevalstryck, telefonkataloger, vykort med mera.

– Stadsbiblioteket i Lund har alltid spelat en viktig roll för Lundaborna, och vi har alltid haft jättehöga besöks- och utlåningssiffror, säger Karin Bergendorff och hävdar att lokalerna, trots 50 år på nacken, är så bra att de följer med tiden och fortfarande fungerar bra för både personal och besökare.

BILD: Lunds stadsbibliotek

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet