Biblioteksservice i ny stadsdel

Biblioteksservice i ny stadsdel

Nya Hovås är en helt ny stadsdel som håller på att växa fram i södra Göteborg. År 2017 flyttade de första hyresgästerna in, och i maj 2018 öppnade Biblioteksservice i områdets stadsutvecklingslokal.

– Vi hyr en del av stadsutvecklingslokalen som är en träffpunkt för information, medborgardialog och utveckling av området, säger bibliotekarie Anna Carin Svedstam när hon visar runt i lokalen som ligger centralt vid områdets torg omgivet av butiker, restauranger, vårdcentral, skola och väl tilltagna parkeringsytor.

Meröppet

En öppen yta med två generösa soffor möter besökaren i entrén. Längs ena långväggen finns öppna kontor där stadsdelens projektgrupp och några mäklarfirmor finns. Längs motsatta långvägg, bakom en flexibel vägg, finns stadsdelens Biblioteksservice. Här kan låntagare med access till bibliotekets meröppetservice hämta och lämna böcker och, efter önskemål, botanisera och kanske låna en sju-dagarsbok.

– Det fanns önskemål om tidningar och tidskrifter, men tyvärr finns inte den budgeten. Däremot kan alla besökare i lokalen logga in på Göteborgs stads nätverk, säger Anna Carin Svedstam och berättar att de tidigt förstod att en biblioteksverksamhet förlagd i en kontorslokal med oregelbundna öppettider och tidvis låsta dörrar, skulle kunna bli ett irritationsmoment för biblioteksbesökare. Därför föll sig valet av en servicepunkt med meröppet naturligt.

Anna Carin Svedstam

– Vi har från början haft en bra dialog med den privata fastighetsägare vi hyr av, och det

finns en otrolig vilja och ambition att det här ska funka. Dels för att man vill tillföra området en service många önskar, men också för upplevelsen av att det är en ny stadsdel med många tjänster, säger Anna Carin Svedstam.

Medborgarförslag

Nya Hovås är en blandstad med olika boendeformer, och en stadsdel vars utveckling till stor del bygger på medborgardialog. Några timmar varje tisdag är det Öppet Hus i stadsutvecklingslokalen då alla intressenter, inklusive bibliotekspersonal, är på plats. Och i dialog mellan byggfirmor, arkitekter och boende har det bland annat skapats en Kvalitetsbok som ska fungera som en gemensam målbild. Här kan man se att ett bibliotek i området varit ett hett önskemål från början, både från boende och från områdets projektgrupp.

– Medborgarförslaget ledde till ett tjänsteutlåtande som 2017 gav stadsdelen i uppdrag att pröva biblioteksservice i området. Vid årsskiftet blev projektet Biblioteksservice en verksamhet, men i förlängningen hoppas alla på ett fullvärdigt bibliotek, säger Anna Carin Svedstam.

Växande verksamhet

När noll27 besöker Biblioteksservice är ytterligare ett mäklarkontor på väg att flytta in och lokalen håller på att möbleras om. Stadsdelens projektgrupp står för en del kostnader av nya bokhyllor, och inköp av möbler sker i samförstånd.

– Vi pratar mycket om lokalens utformning för vi vill ju ändå behålla känslan av vad vi är, säger Anna Carin Svedstam och berättar skrattande att samlokaliseringen också gör att hon får ge mäklarna lite grundutbildning så de kan svara på biblioteksfrågor när inte hon är där.

– Och, konstaterar hon, vi är en snabbt växande verksamhet som i dessa Coronatider faktiskt är en extra bra verksamhet. Man går in, man hämtar, man går ut.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet