Universell design

Universell design

På biblioteket i skånska Löddeköpinge pågår en renovering mot anpassning med fokus på personer med funktionsnedsättningar.

– Genom att utgå från de som har det svårast gör vi det lättare för alla våra besökare, säger Sanna Fries, bibliotekschef i Kävlinge kommun.

Det började med en incident där en besökare gick rakt in i en glasdörr eftersom hon inte såg den. Personalen fick en tankeställare och knöt ihop det med erfarenheter från tidigare arbete med tjänstedesign.

– Vi insåg redan då att det finns så mycket vi inte har tänkt på, eller som vi gör bara genom att gissa. Nu tog vi kontakt med kommunens Funktionsrättsråd och med Begripsam, och bad dem hjälpa oss att titta på vår lokal utifrån användarens ögon med fokus på personer med funktionsnedsättningar, berättar Sanna Fries.

Aha-upplevelse

Inventeringen av bibliotekslokalen gav en massa aha-upplevelser och en insikt om att det fanns en hel del att åtgärda. Förvånande var att mycket handlade om andra saker än vad personalen själv tänkt på, som till exempel att det egna skyltsystemet hade samma färger som nödutrymningsskyltarna, eller att bibliotekets Meröppet är en tjänst som inte passar alla personer med funktionsnedsättning eftersom många är beroende av personlig service.

Sanna Fries
Bild: Kävlinge kommun

– Nu är vårt skyltsystem utbytt, och när biblioteket är öppet kommer det att finnas personal vid en informationsdisk innanför entrén. Det är ju bra för alla att nödutgången är tydlig och att direkt se var personalen är, ler Sanna och berättar om mer synlig problematik som kontraster mellan väggar, golv och möbler, rörig skyltning och störande ljudbild.

– Att separera och vara tydlig med vad man har för syfte med olika ytor på biblioteket är inget att skämmas för. Att vara tydlig med till exempel olika ljudzoner och att inrätta särskilda ytor för skyltning av material. Att lätt kunna orientera sig och en tydlighet med var det är ok att göra vad, kan göra att fler kommer till biblioteket, säger Sanna.

Helhetskoncept

Insikten att biblioteksrummet kunde ge ett rörigt intryck avgjorde beslutet att anpassa det utifrån universell design. Det röriga, menar Sanna, beror på att alla anpassningar hittills skett vid behov och efterhand vilket gör att all personal inte är insatt och att mycket glöms bort.

– Det blir lätt en godtycklig anpassning på slentrian som alla inte har koll på. Det är viktig att alla i personalgruppen får en förståelse för olika målgrupper, att man hela tiden utgår från de som har större kognitiva och fysiska utmaningar i vardagen. De andra, de som har det lättare, de hänger på ändå och det är inte de vi primärt ska planera för.

Arbetet mot ett bibliotek med universell design görs tack vare pengar från Stärkta bibliotek. Parallellt pågår ytterligare ett projekt med att utveckla avdelningen med tillgänglighetsanpassade medier, och för att knyta ihop säcken har biblioteket sökt Stärkta bibliotekpengar en tredje omgång för att anpassa sin webbplats och matcha den mot tillgänglighetstänket i den fysiska miljön.

– Vi försöker helt enkelt köra ett helhetskoncept från grunden. Och ju tydligare rummet blir desto lättare blir det för alla. Och med rätt planering av lokalen och med rätt hjälpmedel kommer vi dessutom att kunna jobba mycket mer som vi egentligen vill, säger Sanna och menar att det de gör i Löddeköpinge inte är något revolutionerande.

– Det är bara en form av omsorg om verksamheten och om de som besöker oss. Och ibland behöver man hjälp att öppna ögonen och fråga istället för att gissa. Det är väl det som är A och O.

 

FAKTA

Föreningen Begripsam bildades 2016 och arbetar främst med att göra samhället mer tillgängligt för framförallt personer med kognitiva svårigheter.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet