Trender och tendenser på barnbibliotek

Trender och tendenser på barnbibliotek

När Västra Götalandsregionen i början av maj arrangerade en konferens kring barn och unga, bad de Jenny Lindberg på Bibliotekshögskolan i Borås om en trendspaning kring aktuell forskning och verksamhet på barnbiblioteken. Här berättar hon för noll27 vad hon såg:

– Hela coronasituationen gör det svårt att sia om trender, det är mycket snabba anpassningar och utvecklingskliv. Digitala verktyg har blivit en del av verksamheten på ett nytt sätt, så normaliseringen av digitala arbetssätt och metoder är en trend som förstärkts.

En trend som sticker ut lite är det som ofta kallas spelifiering, och som i det här fallet kan innebära införande av olika typer av spel och större interaktiviteter för yngre användargrupper, och jag ser en renässans för brädspel och rollspel, både analogt och i olika hybridformer.

Jag har sett exempel på hur man kan arbeta aktivt för att möta och kommunicera med barn och unga på deras egen hemmaplan. Det har bland annat handlat om interaktiva äventyr där deltagarna kommunicerar, löser uppdrag, spelar in filmer och skickar bilder med mobilen. Kreativiteten är stor men det måste inte vara mer high tech än så!

Det är också tydligt i både biblioteksverksamheter och i forskningen att man nu tar fasta på det fysiska mötet mellan barn och bibliotekarie. Inom forskningen finns flera uttryck för detta och bland annat kan vi se studier som undersöker kroppsliga dimensioner av barnbibliotekariers kompetens – de befinner sig ofta i sammanhang där interaktionen med barnen är fysiskt nära. Och här finns ju ett uppdämt behov och en vilja att mötas.

Stabil utveckling

– Sedan är det svårt att avgöra vad som ska beskrivas som en trend i det här läget, och vad som ska förstås som en mer stabil utveckling. Läsfrämjande och språkutveckling har ju exempelvis varit fokusområden ganska länge nu, men det engagerar fortsatt. Jag uppfattar också att detta är ett arbete som ligger många barnbibliotekarier väldigt varmt om hjärtat. Här behöver biblioteken också ha ett helhetstänkande för att nå barn och familjer med olika förutsättningar.

I det sammanhanget ska också nämnas den höga grad av samverkan som präglar barnbibliotekens arbete idag. Det kan handla om samverkan med andra professioner eller ideella aktörer i samhället, viket i sin tur utökar bibliotekens räckvidd.

Avslutningsvis vill jag gärna nämna intresset som riktas mot biblioteksrummet sedan ett antal år. Här märks en strävan mot större delaktighet för målgrupperna vid utvecklingen av barnbibliotekens miljö och verksamhet. För att möjliggöra den sortens delaktighet krävs förstås, i sin tur, god kännedom om de människor man vill nå och engagera. Arbetet för breddad språklig och kulturell kompetens tror jag blir en väsentlig komponent i utvecklingen framöver.

Bild på Jenny Lindberg: Solveig Sandberg

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet