Flytande roll – noll27 möter…

Anton Joling tog sin examen 2014. Efter några år som bibliotekarie i Tanum har han nu hittat drömjobbet på Rampen i Uddevalla. En nyöppnad verksamhet där han ingår i ett arbetslag bestående av bibliotekarier och fritidsledare.

– Jag har lärt mig mycket av fritidsledarnas mer spontana arbetssätt.

I september 2020 slogs portarna upp till aktivitetshuset Rampen i Herresta strax utanför centrala Uddevalla. Här jobbar fyra bibliotekarier och fyra fritidsledare tillsammans med fokus på aktiviteter för barn och unga, och tillsammans rör de sig i lokalerna för att lära känna och skapa relationer till besökarna.

– Våra roller är flytande. Det är inte biblioteket eller fritidsgården, det är Rampen som gör saker, säger Anton och berättar att Rampen ska fungera som en samlingspunkt på orten och i huset finns en fritidsgård, ett bibliotek, en idrottshall, en musikstudio, en danssal och ett café.

–Vi är ett meröppet filialbibliotek med planerad programverksamhet för både barn och vuxna. Men med all verksamhet i huset kan vi också lätt fånga upp besökare för mer spontana aktiviteter, eller kasta in dem i en planerad aktivitet som inte blivit fullbokad. Och att jobba så är väldigt kreativt och inspirerande.

Socialt

Att Anton idag är bibliotekarie beror på att han inte hittade något jobb efter gymnasiet och spontant hängde på en kompis som skulle söka till Bibliotekshögskolan i Borås. Han hade en vag idé om att han ville bli lärare, han gillade att läsa, och tänkte att bibliotekarie kanske var ett bra alternativ.

– Så så genomtänkt var det, skrattar han och berättar att hans bild av en bibliotekarie vid den tidpunkten var någon som står bakom en disk och lånar ut böcker. En bild han snart fick omvärdera.

– Jag är mest förvånad över hur socialt yrket är. Du möter alla typer av människor hela tiden. Och hela biten med värdskap och arrangemang, att man ska boka in föreläsare och författare och hantera hela evenemanget själv.

Learning by doing

När Anton efter examen fick sitt första jobb i Tanum saknade han riktlinjer att förhålla sig till. Utan praktik från utbildningen tyckte han det var svårt att planera och lägga upp ett mer långsiktigt jobb mot till exempel skolan.

– Även om jag fick hjälp och stöd när jag behövde, så kom den där friheten som en chock. Å andra sidan lärde jag mig mycket genom att bli utkastad i verkligheten. Och nu tycker jag det är asgött at det är så fritt. Att man får lov att testa och får lov att misslyckas, säger han och menar att rollen och arbetet som bibliotekarie har han lärt sig genom att jobba.

– Jag hade önskat mig lite mer pedagogik och retorik under utbildningen. För oavsett vilket bibliotek du jobbar på är en viktig del av en bibliotekaries arbete att möta människor och att lära ut saker. Utbildningen gav mig en teoretisk grundkunskap, men inte hur jag skulle förmedla den.

Bild: Anton Joling

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet