Väl förberedd för nytt yrke – noll27 möter…

Väl förberedd för nytt yrke – noll27 möter…

Vid 42 års ålder bytte Karin Bjerkne inriktning i livet och sökte in till Bibliotekshögskolan. Efter 15 år som handläggare på en statlig myndighet, kan hon nu äntligen titulera sig bibliotekarie.

– Jag har verkligen hamnat rätt. Tänk att man kan ha så roligt på ett jobb.

Sedan examen 2021 har Karin haft jobb på folkbibliotek i Göteborg och där det första sommarvikariatet på Härlanda bibliotek också blev ett första möte med jobbet som bibliotekarie. Det var här hon lärde sig allt praktiskt kring jobbet, och det var här alla möten med låntagare blev på riktigt.

– Man brukar ju säga att det är genom att börja jobba man lär sig yrket. Att det är lite som att lära sig köra bil, man läser en teoretisk kurs för att lära sig vilka regler som gäller, men att övningskörningen på vägarna behövs för att man ska bli en säker förare. Och visst är det trögt i början innan man lärt sig datasystem och annat praktiskt, men om man vågar fråga och inte är rädd att göra något fel, då lär man sig. Och jag tycker bara det är kul med alla möten med låntagare och kollegor.

Erfarenhet

Med en tidigare examen och en fil kand med huvudämnet socialt arbete och om- sorg, och med beteendevetenskapliga kurser i psykologi, socialpsykologi och sociologi, ville Karin utveckla sitt arbete med människor. Efter att ha pratat med en studiehandledare som berättade om utbildningen till bibliotekarie, lämnade hon i sista minuten in sin ansökan, och blev antagen.

– Så här efteråt inser jag att jag hade en ganska begränsad bild av vad bibliotekarieyrket egentligen innebär. Jag kände till det litteraturfrämjande uppdraget och att biblioteken är en plats där man kan få hjälp med att söka information. Men under utbildningens gång breddades ju den bilden och succesivt förstod jag att bibliotekariens uppdrag kan vara så mycket mer beroende på vilket bibliotek du väljer att jobba på.

Med sin vilja att jobba med människor, var Karin redan från början inriktad mot att arbeta på folkbibliotek. Och när hon under termin fem skulle göra några dagars fältstudier, valde hon Stadsbiblioteket i Göteborg.

– Att få komma ut i verkligheten och se en bibliotekaries vardag gav verkligen mersmak. Och jag fick verkligen en bekräftelse på att jag var på rätt väg i mitt yrkesval.

Tycker du att din utbildning matchar den verklighet du möter som bibliotekarie?

– Det viktigaste i min roll som bibliotekarie är mötet med människor, att jag kan hantera människor professionellt och vara en serviceperson. Därför hade jag gärna sett att beteendevetenskap ingick i utbildningen. Hade jag inte själv haft med mig det i bagaget hade jag nog behövt komplettera på något sätt. Som bibliotekarie träffar du människor hela dagarna, och det känns bra att ha en kännedom om hur människor kan fungera. Vi hade ingen praktik under utbildningen, men det vore önskvärt.

Bild: Privat

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet