Digitala tidskrifter – en ekonomisk transaktion

Digitala tidskrifter – en ekonomisk transaktion

Kungliga Bibliotekets, KBs, samling av tidskrifter beräknas till ungefär 40 miljoner sidor. Av dessa är mindre än en procent digitaliserade.
– För att digitalisera KBs samling av tidskrifter skulle det kosta minst 400 miljoner
kronor i dagens penningvärde. Pengar som i dagsläget inte finns, säger Jonas Ahlberg, bibliotekarie och handläggare på KB.

Tack vare omfattande insatser har KB idag en stor samling av digitaliserade dagstidningar. En av anledningarna till det är att man bytt ut mikrofilm mot digitalisering, och helt enkelt flyttat över kostnaderna. För tidskrifterna blir det annorlunda eftersom de inte mikrofilmas och har den slags budget. I nuläget är det nästan bara de tidskrifter som själv står för kostnaden som digitaliseras, och hittills har alla tidskrifter som digitaliserats på KB rats av tidskrifterna själv.

Tidskrifter inkluderas inte heller i det avtal som är kopplat till upphovsrätten där KB i dag har ett licensavtal som täcker dagstidningar till forsknings- och folkbibliotek och till Riksarkivet. Något sådant avtal finns inte för tidskrifter.

Dessutom kan den som vill ta del av en digitaliserad version av en tidskrift bara göra det på någon av KBs datorer i Stockholm, vilket, menar Jonas Ahlberg, är ytterligare en hämmande faktor för de som eventuellt vill investera i en digitalisering.

– Vi är helt beroende av finansiering utifrån för att kunna digitalisera större mängder.

Just nu pågår ett digitaliseringsprojekt där KB digitaliserar 26 historiska tidskrifter som är klassade som upphovsrättsfria. Projektet är ett samarbete mellan KB och de stora universiteten, vilka också digitaliserar ett urval av tidskrifter, och där urvalet är baserat på populärt material som är skadat och spärrat.

– Ett spännande projekt jag hoppas kommer att ge skjuts för KB där fler intressenter upptäcker digitaliseringen och skjuter till mer pengar, säger Jonas.

Succé

Under pandemin tecknade KB en nödlicens med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access, som släppte digitala dagstidningar helt fritt under sju veckor i april och maj 2020. Det blev en omedelbar succé och antalet unika besökare ökade från normala tusen per dygn, till 20 000.

– Det tråkiga var att våra system inte riktigt var byggda för detta, vilket satte ett hårt tryck på våra driftstekniker, säger Jonas och tillägger med eftertryck att detta aldrig kommer att hända igen såvida det inte blir en ny pandemi. Snarare drömmer han om bättre avtal och någon form av säker fjärraccess som är mer gynnsamt för alla bibliotek.

– Men att göra digitaliseringen mer tillgänglig på ett säkert sätt och inte äventyra upphovsrätten, kräver både en
teknikutveckling och en viss budgetutveckling. Det är ett dilemma, men försöket under pandemin visar att intresset verkligen finns och att vi är på rätt väg. Men det är klart att denna typ av satsningar inte är billiga.

Digital kollektion

Hittills är det en brokig skara tidskrifter som har digitaliserats, tidskrifter som till exempel Kemisk tidskrift 1887 2020, Bonniers litterära magasin 1932–2004, Moderna tider 1990–2002 och Folket i bild/Kulturfront 1971–2020. Om det skulle bli möjligt för KB att införliva tidskrifter i sitt digitala flöde, tror Jonas att aspekter som tidningspapperskvalitet, stöldbegärligt material och popularitet skulle bestämma turordning och relevans.

– Vissa så kallade damtidningar lånas ut mycket, har väldigt tunt papper och slits fort. Medan till exempel Moderna tider har bra papperskvalitet men en hög stöldbegärsaspekt som gör att man skulle vilja digitalisera. Men jag vågar nästan lova att man kan ta vilken typ av tidskrift som helst så är det någon som kommer att säga: Åh vad bra att ni digitaliserat den.

Bild: : Christian Zeising

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet