Kulturtidskrift på punktskrift

Kulturtidskrift på punktskrift

Horisont är en finlandssvensk kulturtidskrift som genom ett samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade, FSS, sedan 2020 gör det möjligt för punktskriftsläsare att ta del av tidningen.
– Detta är den första tidningen i Finland som kommer ut i sin helhet på punktskrift, och att det är just kulturtidskriften Horisont är vi jätteglada för, säger Tessa Bamberg som är punktskriftsansvarig på FSS.

FSS har länge producerat egna tidningar i punktskrift, men genom samarbetet med Horisont är det nu möjligt för punktskriftsläsare att för första gången kunna ta del av en kulturtidskrift i sin helhet.

– I mitt jobb som punktskriftsansvarig på FSS ingår att hålla kurser och lära ut punktskrift. Men att hålla en kurs och sedan inte ha något intressant material att erbjuda, det haltar, säger Tessa och berättar att idén om ett samarbete med en kulturtidskrift är sprungen ur dels en vilja att höja statusen för punktskrift, och dels att få intressant läsmaterial till punktskriftsläsare.

– Horisont är en mångsidig och inspirerande tidning som behandlar kultur ur ett brett perspektiv, och dessutom en tidning många känner till. Både för sitt breda innehåll och för att den 2020 utsågs till årets kulturtidskrift i Finland.

Omfattande material

I praktiken skickar Horisont sitt material i Wordformat till Tessa som bearbetar materialet till lämplig punktskriftslayout. Och eftersom fotografier och illustrationer spelar en stor roll för helhetsuppfattningen av Horisont, betyder det att dessa också måste förklaras i form av textbaserade bildbeskrivningar.

– Horisont består i regel av 65 sidor svartskrift vilket blir närmare 200 sidor punktskrift, berättar Tessa och beskriver hur hon delar upp tidningen i tre spiralbundna häften som skickas till prenumeranten.

– Ett ordentligt läspaket som tar mig ungefär en arbetsvecka att sammanställa. För tidskriften Horisont innebär samarbetet däremot varken något extraarbete eller extrakostnader. Deras prenumeranter betalar prenumerationsavgift till dem som vanligt, och vi hoppas ju att fler tidskrifter ska inse att det inte behöver betyda en enorm ekonomisk satsning.

Inspiration

Hittills har Tessa bara fått positiv respons från punktskriftsläsarna som läser Horisont där de flesta beskriver hur de bläddrar och läser artiklar de blir intresserade av. Hon har också hört att prenumeranter blivit inspirerade och hittat nya författare att läsa, och själv använder hon artiklar och innehåll i tidningen som diskussionsunderlag i en punktskriftscirkel.

– Och det är precis det som det handlar om. Att man kan läsa i sin egen takt och reflektera utan att någon annan tolkar texten. Det här är ett pionjärarbete för oss, men vi hoppas förstås att snart kunna utvidga utbudet av tidskrifter på punktskrift, för det finns definitivt aldrig för mycket av mångsidigt och meningsfullt läsmaterial.

FAKTA

Horisont är en finlandssvensk kulturtidskrift som kommit ut sedan 1954 och ges ut av svenska Österbottens litteraturförening med
nordisk räckvidd och internationellt perspektiv.
Horisont publicerar artiklar, essäer, dikter, noveller, kritik, konst och fotografier. Ibland förekommer debatt, ibland är det temanummer om viktiga och aktuella företeelser inom litteratur och kultur.

Bild: Förbundet Finlands Svenska synskadade

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet