Unga fördjupar sig i kulturtidskrifter

Unga fördjupar sig i kulturtidskrifter

I två olika projekt har ungdomar i Göteborg med omnejd träffats regelbundet för att läsa kulturtidskrifter och göra en egen tidning som illustrerar deras tankar kring makt. Bakom initiativen står Föreningen Skepsis och Nätverkstan som tillsammans vill uppmuntra den unga generationen att använda sin röst.

Det är mitt i påsklovet och i dag ska den unga redaktionen lägga sista handen vid tidningen. Ett par av medarbetarna har kommit tidigt till kulturhuset Frilagret i centrala Göteborg, medan andra släntrar in under förmiddagen. Tillsammans ska de komma på ett namn till tidningen, göra en framsida och skriva redaktionella texter.

– Det ska bli en tidning där vi samlar ungas tankar om makt, berättar Astrid Pleijel från Föreningen Skepsis över ett glas vatten i cafédelen på Frilagret.

Projektet som heter Read/Write är ett samarbete mellan Föreningen Skepsis och Nätverkstan. I salen där ungdomarna har samlats ligger ett femtiotal lösa sidor i collageform prydligt uppradade på en flera meter lång bordsskiva. Bidragen är gjorda på tio workshops som Skepsis och Nätverkstan har hållit tillsammans för ungdomar på bibliotek och fritidsgårdar i Göteborg och Borås. Varje workshop har inletts med samtal om makt – vad är makt, vem kan använda makt och hur kan det se ut? Sedan har ungdomarna
med hjälp av texter, bilder och citat som de har klippt ur kulturtidskrifter fått skapa ett eget innehåll på temat, förklarar projektledaren Jenny Skånberg från Nätverkstan.

– Tidskrifterna har använts som inspiration, arbetsmaterial och underlag. Poängen har varit att ge unga en möjlighet att komma i kontakt med annan text än den som fladdrar förbi i sociala medier, och det har varit jättehäftigt att se när de har fastnat i olika texter.

Kritiskt tänkande bland unga

Enligt både Jenny och Astrid kompletterar Nätverkstan och Skepsis varandra på ett bra sätt. Medan Nätverkstan arbetar med att synliggöra landets kulturtidskrifter, är Föreningen Skepsis syfte att uppmuntra till samtal och kollektivt kritisk tänkande bland unga. Idén till föreningen kom när Astrid hade tagit examen i Liberal Arts – en spetsutbildning inom humaniora där studenterna lär sig just kritiskt och analytiskt tänkande. Tillsammans med två kurskamrater kände hon att »borde vi inte sprida vidare den här viktiga kunskapen som vi fått och framför allt till unga?«

– I det samhälle vi lever i idag, där vi hela tiden bombas med information, är det här med kritiskt och analytiskt tänkande så viktigt. Vi kände att det är någonting som fler borde få lära sig, säger Astrid.

Under en period gjorde Astrid praktik på Nätverkstan och det var då idén föddes att satsa på läsfrämjande projekt tillsammans. Tack vare pengar från Kulturrådet kunde de gå från tanke till handling och startade projektet Read som sedan fick en fortsättning i Read/Write. Under Read samlades ungdomar från olika delar av staden en kväll i veckan för att läsa och diskutera essäer, opinionsbildande texter och serier i kulturtidskrifter. Pengarna räckte också till att bjuda in redaktörer och skribenter från olika kulturtidskrifter till träffarna. Vissa möten blev digitala på grund av pandemin, men allt var väldigt uppskattat, förklarar Astrid.

– Det var roligt för ungdomarna att få en direkt relation till kulturtidskrifter. De sa att de hade fått ut väldigt mycket av att läsa texter och sedan träffa skribenterna bakom dem och få veta hur de hade tänkt. Flera av ungdomarna uttryckte att de också ville göra någonting själva så det var därför vi även startade projektet Read/Write med Nätverkstan.

Viktigt att börja tidigt

Skepsis målgrupp är unga människor i ytterområdena. För att nå ut har föreningen tre unga ambassadörer som marknadsför Skepsis på sociala medier. Lama Allouch och Klara Larsson som är 18 år är två av dem, och de förklarar hur mycket Read/Write har betytt för dem.

– För mig var det första gången jag kom i kontakt med kulturtidskrifter och jag har fått se att det finns en hel värld av texter, att man kan föra fram opinion på olika sätt och att det inte bara gäller för en särskild grupp utan att alla kan få plats. Om skolan använde sig av kulturtidskrifter och gjorde dem tillgängliga så tror jag att det skulle få effekt på barns och ungdomars utveckling, säger Lama.

– Jag tror det är viktigt att man börjar tidigt med kritiskt tänkande för ungdomar. Det som händer i samhället påverkar oss extremt mycket, säger Klara som hoppas att Skepsis kommer tillbaka med nya liknande projekt.

Vad står då på tur i Föreningen Skepsis? Jo, först ska verksamheten struktureras om, svarar Astrid. Samtidigt förklarar hon att föreningen har massor av idéer kring kommande projekt med olika samarbetspartners.

– Vi kommer ta med oss mycket från Read/Write och har kastat ut krokar på de ställen där vi hade våra workshops. Biblioteken säger att vi jättegärna får komma dit igen och kanske kan vi tänka oss en bok- eller kulturtidskriftscirkel, eller en diskussionsklubb. En av de bästa sakerna med att jobba med ungdomar är att de är ganska obegränsade i sitt sätt att tänka. Men vi måste också förhålla oss till vad våra samarbetspartners vill och hur mycket pengar vi har.

Hur blev det då med namnet på ungdomarnas tidning under den sista workshoppen som Read/Write hade? Efter en stunds bollande av idéer kom redaktionen fram till »Uttryck!« Dels för att tidningen samlar olika uttryck genom texter, bilder och collage. Men också som en uppmaning till
fler att använda sin röst.

Text och bild: Paula Isaksson

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet