After school i Bjuv

Uppdukat mellanmål med frukt och böcker Bjuvs bibliotek vill bidra till ett tryggare samhälle och startar After school-verksamhet för barn som inte kan vara på fritidshem.
– Vi vill att barnen ska ha roligt och vi vill att de ska känna att de har ett värde, säger Sundous Issat, projektledare för verksamheten.

Bjuv är en liten kommun som de senaste åren haft stora problem med droger bland unga. Satsningar har gjorts på fritidsgårdar och på de äldre ungdomarna, men de tre biblioteken i Bjuvs kommun vill nu dra sitt strå till stacken och fånga in de yngre barnen.

– Vi vill motverka att de yngsta dras med i droghandel och missbruk, och tanken är att projektet ska bli så bra att kommunen vill göra det till en del av bibliotekets verksamhet, säger Edit Djurberg, bibliotekarie på Bjuvs bibliotek.

Trygg miljö

After school-verksamheten är en eftermiddagsaktivitet som till stor del kommer att utformas efter barnens egna önskningar och behov på de olika biblioteken. Till en början vill Sundous Issat skapa en relation med barnen och kommer att utgå från någon bok hon hoppas de kan relatera till och vill prata om.

– Jag vill att barnen ska känna att de är värdefulla, och mitt recept är att det finns en vuxen som är där bara för dem och som lyssnar på dem. Och även om vi kommer att pyssla ibland, kommer det främst att handla om läs- och skrivrelaterat pyssel som jag kommer försöka koppla till någon bok de kan känna igen sig i, eller en bok och ett ämne jag tycker vi ska prata om.

Både Sundous och Edit hoppas att fler barn ska uppleva biblioteket som en trygg plats, och i förlängningen även deras föräldrar när de vet vad biblioteket gör. Deras förhoppning är att projektet ska nå ut i bruset av mobiltelefoner och datorspel, och att fler barn upptäcker läsning.

– Vi vill påverka vår närmiljö och vårt samhälle så att det blir tryggare för barnen och att de känner att någon lyssnar på dem, säger Sundous.

– Men framförallt ska vi ha roligt tillsammans.

FAKTA

After school-verksamheten i Bjuv vänder sig till barn mellan sex och tolv år.
Projektet är ettårigt och finansieras delvis av Projektspåret, ett av Region Skånes stöd till biblioteksutveckling.

Bild:  Sundous Issat

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet