Barn med spring i benen

Med litteraturen som verktyg lyckades biblioteket i Kopparberg skapa gemenskap och få en större barngrupp med spring i benen att ta ansvar för sina egna biblioteksbesök.
– Många upplevde barnen som ett problem på biblioteket, men de vill komma hit och de är barn, säger Kesti Eriksson, integrationspedagog och barnrättsombud i Ljusnarsbergs kommun.

Det är januari och snart dags att dra igång en ny termin med bokcirklar för barn mellan sju och tolv år på biblioteket i Kopparberg. Intresset är stort och från och med den här terminen utökas antal cirklar till tre.

– En del säger att intresset är stort eftersom vi går ut och äter pizza tillsammans ibland. Men jag har svårt att tro att barn kommer hit och läser i fem veckor för en pizza. De måste tycka det är kul, ler Kesti.

Regler

Det började med att en större grupp barn utan vuxet sällskap började hänga på biblioteket i Kopparberg. Barnen, som var mellan två och tolv år, upplevdes snart som ett högljutt problem av såväl personal som övriga besökare. Kesti bestämde sig för att vara ärlig mot dem, samlade de äldre barnen och berättade hur deras stökiga beteende uppfattades.

– Jag berättade att vi upplevde det som ett problem att deras mindre småsyskon var på biblioteket utan vuxet sällskap, och jag frågade dem vad de tyckte vi skulle göra åt det.

Trots att det var deras småsyskon det handlade om, satte de äldre barnen snabbt upp regler där de bestämde att barn under tio år inte får vara på biblioteket utan vuxet sällskap, och att ett barn efter tre tillsägelser måste lämna biblioteket för dagen. I början var det tufft att skicka ut de yngre barnen, och även en del av de äldre slutade komma till biblioteket.

– Vi ville ju att de skulle komma till biblioteket, men inte för att leka. Så vid en ny samling kom vi tillsammans fram till att en bokcirkel skulle vara en aktivitet alla skulle gilla, säger Kesti.

Högläsning

Ny termin betyder också nya böcker till bokcirklarna och det är barnen själv som väljer. Kapitelbok för de äldre, lättläst för de yngre. Upplägget på bokcirkeln, som är en gång i veckan, har barnen bestämt och går ut på att de läser högt för varandra. Alla måste inte läsa, men de som vill får läsa hur mycket och hur länge de själv vill, och varje träff avslutas med att Kesti läser en bit och ett samtal om vad de läst.

– Vi lämnar faktiskt över det mesta ansvaret på barnen, säger Kesti och tillägger att det inte handlar om att barnen ska lära sig läsa.

– Vi ser hur de utvecklas och kan sitta ner och lyssna på när andra läser, en del bättre andra sämre. Men att alla vågar läsa högt är stort, och man ser att alla kommer in i gruppen. Alla som vill får vara med i bokcirkeln, och miljön på biblioteket har lugnat ner sig.

Prisad

Kestis engagemang för barn och unga har uppmärksammats i Ljusnarsbergs kommun och år 2022 tilldelades hon länets Alfredpris för att hennes kunskaper om barns rättigheter lett till en inkluderande biblioteksverksamhet, och där hon med litteraturen som verktyg skapat gemenskap och byggt relationer.

– Utmärkelsen betyder jättemycket för mig för ingen trodde riktigt på det när vi började med bokcirklarna. Men jag lyckades få barnen att läsa, så jag är riktigt stolt, säger hon.

FAKTA

Alfredpriset för årets biblioteksbedrift delas ut årligen av Biblioteksutveckling Region Örebro län i samband med Nobeldagen sedan 2016. Alfredpriset består, förutom av äran, ett diplom och en statyett av träskulptören Ivan Holy.
Källa: Region Örebro län

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet