Bokstart på biblioteket

Anna Olsrud och Maria WimanEfter att ha provat hembesök och digitala besök, bjuder nu Arvika bibliotek in familjer till ett Bokstartsbesök på biblioteket.

– Arvika är en stor kommun och istället för att vi ska åka flera mil för ett besök på en dag, hinner vi möta många fler om föräldrarna kommer till biblioteket, säger Maria Wiman, barnbibliotekarie på Arvika bibliotek och får medhåll av kollegan Anna Olsrud.

– 95 procent av de vi kontaktar kommer hit och får bekanta sig med biblioteket.

Samma upplägg

När restriktionerna efter pandemin släppte hade Anna och Maria trots stora utmaningar med sig en känsla av att efter flera hundra digitala möten ha nått många föräldrar. För att fortsätta nå ut i samma utsträckning och få föräldrar och barn att besöka biblioteket, använder de nu alla kontaktsätt de kan komma på.

– Vi ringer och vi skickar mejl, sms och messenger. Vi är verkligen envisa och anstränger oss gång på gång för att komma i kontakt med dem, säger Maria och tillägger att de alltid börjar med att skicka ett brev med bilder på böckerna barnen ska få, bilder på Anna och Maria och varför de vill ha kontakt.

– Det är egentligen precis samma upplägg som vid ett hembesök, med den skillnaden att de kommer till oss istället för tvärtom.

En viktig aspekt i kontakttagandet är samarbete med barnhälsovården. Vid barnets åttamånaderskontroll nämner bvc-sköterskan besöket på biblioteket och frågar om barnet tyckt om böckerna de fått.

– Det blir en större tyngd när bvc engagerar sig, så det samarbetet spelar stor roll, menar Maria.

Värdefullt

Både Anna och Maria upplever att föräldrar som kommer till biblioteket är positiva till besöket, att det upplevs konkret när böckerna man kan låna till sina barn finns där, och att det är värdefullt att det är en speciell person som väntar på dem och visar dem biblioteket.

– Många har kanske aldrig varit på biblioteket och jag tror det känns tryggt att de får träffa oss och vi har tid bara för dem, säger Maria.

– Många har ju äldre syskon med sig och då kan vi visa sådant som passar dem också, tillägger Anna och berättar att de alltid ägnar en stund åt högläsning för att visa hur man kan använda boken och rösten.

– Vilket ofta automatiskt leder in till samtal om till exempel vilket språk man ska läsa på och barnets språkutveckling.

Stå på egna ben

Hittills har arbetet i Arvika finansierats som en del av Kulturrådets Bokstartsprojekt, men från och med nu ska Anna och Maria stå på egna ben och få in alla familjebesök i det dagliga arbetet.

– Det föds ungefär 300 barn om året i Arvika och vi har sagt att vi ska nå alla. Vi har lagt ribban högt och just nu skickar vi ut inbjudan till tio familjer i veckan. Och vi ser ju att det ger resultat och att många familjer kommer tillbaka till biblioteket, säger Maria och får medhåll från Anna när hon konstaterar:

– Vi är stolta över att vi når så många.

Bild : Anna-Maria Norrby

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet