Nytt nätverk ska stärka ung delaktighet

 Ernesto Romero EscobarNätverket UDGA, Ung delaktighet genom arrangörskap, vänder sig till vuxna som vill skapa intresse och möjliggöra för fler att jobba med ungt arrangörskap.

Det nationella nätverket UDGA etableras under våren 2023 och bygger på arrangörkonsulenters tidigare erfarenheter av riktade insatser till unga. Genom att nu vända sig till vuxna vill man testa ett nytt arbetssätt där man hoppas hitta relevanta och hållbara insatser.

– Vi hoppas att fler vuxna ska anamma arrangörskap som metod för ung delaktighet, och genom att ge dem redskap vill vi att de ska bli bättre på att ta tillvara ungas engagemang, säger Ernesto Romero Escobar, konsulent arrangörsutveckling i Västra Götalandsregionen.

Startskott och kick-off för nätverket är en tvådagarskurs i facilitering som ledarskapsmetod. En metod som kort kan beskrivas med synonymer som underlätta och möjliggöra, och en metod Ernesto tror får vuxna att känna sig trygga i rollen som handledare och hur man kan guida en grupp av unga.

– Det handlar om att utgå från att den unga gruppen har den kompetens och de kunskaper som krävs, att det är de som har makten. Facilitatorns roll är att synliggöra det och navigera dem rätt i deras arrangemang och få alla att känna sig trygga och delaktiga.

Relevant för unga

I ett längre perspektiv hoppas Ernesto att detta nya arbetssätt med vuxna ska skapa en annan syn på ungas kapacitet, att vuxna kan se på ungas kulturuttryck som relevant och av god kvalitet. Han menar att vuxna besitter en typ av makt där de allt för ofta definierar vad kultur är, vad som är bra kvalitet och riktig kultur.

– Vuxna är inte alltid så flexibla när det handlar om att ta tillvara på de uttryck som är relevant för unga, och då menar man inte allvar med ung delaktighet. Om vi verkligen vill ha ung delaktighet måste man skapa förutsättningar och utrymme för tid och resultat.

FAKTA

Kursen i facilitering arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med regionala kultursamordnare från region Skåne, Blekinge och Kronoberg.
Läs mer om nätverket UDGA på Förvaltningen för kulturutvecklings webbplats

Bild: Wilma Westin

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet