Trippelt prioriterade

Sagostund i parkenProjektet TrioPrio gav Helsingborgs stadsbibliotek mer kunskap om bemötande och inkludering av gruppen barn med funktionsnedsättning och med annat modersmål än svenska.

Namnet TrioPrio valdes med hänvisning till bibliotekslagen där både barn och unga, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper.

– Projektets målgrupp är trippelt prioriterade och vi kände att vi saknade kunskaper för att få den här gruppen att känna sig mer välkommen på biblioteket, säger Petra Glans, barnbibliotekarie och projektledare.

Projektet har framförallt bestått av en förstudie där man samlat material genom informationssökning, intervjuat personer som jobbar med målgruppen, ställt frågor till andra biblioteksverksamheter och gjort studiebesök. En stor del av arbetet har bestått av en omfattande kartläggning av alla kontakter i Helsingborgs stad, kontakter som kan vara bra ingångar för biblioteket att nå målgruppen.

– All information och alla arbetsmetoder, tips och kontakter vi har hittat, har vi samlat i ett häfte som främst riktar sig till personal på Helsingborgs bibliotek. Men vi hoppas att det också kan inspirera andra, och att vi alla ska bli bättre på att berätta för målgruppen att biblioteket finns, säger Petra.

Vad har varit bäst med projektet?

– Det har varit givande att fundera över tillgängligheten i bemötande av alla barngrupper på biblioteket. Och att det alltid är bra att tänka på tydligheten, att använda olika typer av stöd och anpassningar i kommunikation och aktiviteter. Som till exempel att i större utsträckning använda TAKK och bildstöd som kompletterande kommunikation. Och att alltid tänka på individnivå, att alla har olika behov, säger Petra.

Bild: Matilda Nilhamn

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet