Uppsala kommun ger biblioteket grönt ljus för för TikTok

Fredrik MedinUnder hösten 2022 startade Bibliotek Uppsala ett TikTok-konto för att nå ut till en ung målgrupp. Bara ett halvår senare fick kontot läggas på is, när Uppsala kommun ville se över säkerhetsriskerna med appen. Nu ger de grönt ljus till TikTok-kontot och Fredrik Medin, marknadschef Uppsala kommun, kan berätta hur diskussionerna har gått.

I början av februari tog ni beslutet att pausa Bibliotek Uppsalas TikTok-konto. Varför?

– I samband med att flera myndigheter gick ut med att vi behöver vara restriktiva när det gäller användandet av TikTok kände vi att vi vill se över det. Vi involverade vår IT-säkerhetsavdelning och hörde av oss till biblioteket och bad dem göra en paus.

Vad var det ni ansåg var problematiskt med kontot?

– Dels är det den rent tekniska säkerheten, att information samlas in från dem som är på TikTok. Sedan handlar det även om desinformation som kan spridas. Vi ville titta närmare på frågan och se över om vi hade en säker lösning på plats. Uppsala kommun har utrett frågan sedan i februari.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi kommer att följa samma principer som många andra, man kommer inte att få ladda ner TikTok på sin tjänstemobil. De av våra verksamheter som vill använda sociala medier i sitt arbete ska ansöka om att få öppna ett konto och följa våra rutiner. Vi har även tydliggjort att man måste ha särskilda skäl och säkerställa en säker lösning för att få starta ett TikTok-konto.

Vad innebär det här för Bibliotek Uppsalas TikTok-konto?

– Vi har valt att ge dem grönt ljus att fortsätta med TikTok, eftersom vi anser att det förekommer särskilda skäl och att de har en säker lösning. De använder en separat mobil, enbart inköpt för TikTok och den är inte ansluten till kommunens IT-system på något sätt. Anledningen till att vi anser att biblioteket ska ha ett TikTok-konto är att unga är en prioriterad målgrupp för biblioteket. I dag använder 62 procent av alla unga TikTok dagligen och att dela upplevelser och boktips har haft en väldigt positiv inverkan. Vi vill gärna nå ut till den här målgruppen på våra bibliotek och det här är ett sätt att möta dem.

I en intervju med Magasin K menade Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman att bibliotekens användande av TikTok rimmar illa med bibliotekens demokratiska uppdrag. Hur tänker ni kring det?

– Vi tror framför allt att vuxennärvaro på TikTok bidrar till att sprida god information. Vi kan sprida kunskap om litteratur och tillgängliggöra den, vi anser att vi då är med och skapar bättre förutsättningar för att unga ska få en mer objektiv bild. Vi behöver vara där våra unga är, det är grundskälet till att vi tycker det är viktigt.

 

Bild: Maria Sandberg

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet