Bildning – begreppet som kan utmana

STOCKHOLM Bildning som begrepp kan vara svårt att enas kring. En del motsätter sig bildningsbegreppet och andra försöker forma det i takt med vår samtid. Att det inte finns någon…

Ibn Rushd, ett studieförbund i tiden

GÖTEBORG Ibn Rushd blev självständigt studieförbund 2008. Tillsammans med sina medlemsorganisationer arbetar de med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang med uppgift att stärka muslimer och sprida kunskap om…

Historielektion i nytt medielandskap

STOCKHOLM Cecilia Johansson har i sin roll som lärare intresserat sig för vad som händer när ett nytt medium, bloggen, möter skolans historieundervisning. I sin avhandling beskriver och analyserar hon…

Om jag hade ett bibliotek – Stewe Claeson

Stewe Claeson är författare och översättare och en av initiativtagarna till Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Här skriver han om känslan av att kunna röra vid alla berättelser och om…

Där frivilliga gör skillnad

BIRMINGHAM En bildningsresa kan ta sig många olika uttryck. För 18 bibliotekschefer från Västra Götaland börjar den i ett flygplan av typen Embraer 145 för 49 passagerare med destination Birmingham….

Profilen – På en skön plats

STOCKHOLM Att verka i en kommersiell värld kan vara ett utmaning. Ur en krass synvinkel ska du kanske övertyga någon om att det du erbjuder är bra. Även om du…

Rätt litteratur till rätt målgrupp

BOTKYRKA Enligt Statistisk årsbok 2014 finns det stora skillnader på utbildningsnivån mellan olika födelseländer och invandrargrupper i Sverige. På biblioteket i Fittja, Bibliotek Botkyrka, är detta sedan länge ett välkänt…

Berättarministeriet i Husby

HUSBY Berättarministeriet finns i områden med hög arbetslöshet där de i sina skrivarverkstäder vill uppmuntra barn och unga att skriva och berätta. På så sätt hoppas de inspirera morgondagens författare,…

Ett publikt läranderum

MALMÖ Malmö Lärcentrum på Malmö stadsbibliotek undersöker just nu vilka möjligheter öppna lärresurser kan ha för det fria lärandet. Projektet Läranderum ska ge biblioteket ökad kunskap om behov och intresse…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet