Ett engagemang för framtidens bibliotek

MANCHESTER Med en god vilja och breda samarbeten fyller man programverksamheten på Manchesters huvudbibliotek. Intresset för alla aktiviteter är stort. Samtidigt får programansvarig Libby Tempest trolla med knäna i en…

En ovanlig kombination

LÖDÖSE Lödöse biblioteksfilial har flyttat in i Lödöse museum och därmed skapat en ovanlig kombination av folkbibliotek och länsmuseum. Med flytten hoppas man att samarbetet mellan bibliotek och museum ska stärka…

Gratis lokal för alla(s) arrangemang

MALMÖ Sedan Garaget i Malmö öppnade 2008 har verksamhet och brukardelaktighet utvecklats och fått struktur. Garaget är i dag en mötesplats och en möjligheternas plats och veckans alla dagar är…

Debatt – Biblioteket i samhället

Under 70-talet formulerade ett ledande kommunalråd i Gävle Ture Edbom teorin kring ”det politiska biblioteket”. Formuleringen var en tydlig vink om bibliotekets strategiska och tydliga roll i ett samhälles demokratiska…

Om jag hade ett bibliotek

Jag såg en annons i en engelskspråkig inredningstidning gällande en firma som specialiserat sig på vackra gamla böcker. Motiveringen för ett köp som framfördes var att inget skänker ett hem…

Profilen – Yvonne Eriksen

VÄRSÅS Yvonne Eriksen är filialföreståndare för den lilla biblioteksfilialen i Värsås mellan Skövde och Hjo. Här har hon skapat en levande mötesplats för byns alla invånare och tillsammans med Bibliotekets…

Tre frågor

Bibliotekslagens paragraf två lyder ” Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning, samt kulturell verksamhet i övrigt skall medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.” Vi…

Kort och gott – ny bok om böcker och bibliotek av Rasmus Fleischer

Boken och Biblioteket är titeln på en bok av Rasmus Fleischer som ges ut i oktober av Ink bokförlag. Boken, som består av två delböcker, är en analys av hur…

Kort och gott – internationell läsundersökning

PIAAC är en internationell undersökning av vuxnas kunskaper i informationssökning och läs- och räknekunskaper. I Sverige kommer undersökningen att utföras av SCB som mellan september 2011 och mars 2012 kommer…


1 2 3
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet