Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Genom ett nära samarbete med äldreomsorgen når biblioteken i danska Stevn många fler äldre. – I stället för en-till-en-förmedling, levererar vi nu en- till-fem-förmedling, säger May-Britt Diechmann som är bibliotekschef…

Danmark i fokus – Gemenskap på biblioteket

Danmark i fokus – Gemenskap på biblioteket

I danska orten Hilleröd har biblioteket de äldre i fokus och erbjuder varje vecka en stor mängd arrangemang som lockar många deltagare. När biblioteket i Hilleröd flyttade in i sina…

Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Den danska tankesmedjan Tænketanken Fremtidens biblioteker, konstaterar i rapporten Ældrefællesskaber og biblioteker att bibliotek absolut kan hjälpa äldre ut ur ensamhet. – Biblioteken kan göra skillnad och bidra till ökad…

Enkät – Program för äldre

Enkät – Program för äldre

Hur ser programverksamheten ut på landets bibliotek? Är äldre en uttalad målgrupp eller kommer de ändå? Och behöver man tänka på något särskilt när man riktar sig till äldre? Vi…

Sakbiblioteket

Sakbiblioteket

Sakbibliotek är ingen ny företeelse i Sverige. Sedan några år kan vi låna verktyg och kläder på både biblioteket och på andra ställen. I Borås pågår just nu ett projekt…

Åldrande – en del av livet

Åldrande – en del av livet

Boklådor, bokvagnar, boken kommer, projekt där unga läser för personer med demenssjukdom, väl upptrampade samarbeten med äldreomsorg, hemtjänst och träffpunkter. Minneslådor och minnespromenader samt två bokbussar. I många år har…

Intergenererationellt lärande

Intergenererationellt lärande

En annan del av forskningsprojektet kring äldres digitala vardag, handlar om det mer informella lärandet mellan generationer och där äldre lär sig om digitala medier av barn och barnbarn. –…

Ung teknik – äldres vardag

Ung teknik – äldres vardag

Var femte person över 65 år i Sverige saknar helt apparater med internet och missar därmed att dra nytta av viktiga samhällsfunktioner. Det konstaterar forskare Dino Viscovi efter en ny,…

Få äldre besöker biblioteket

Få äldre besöker biblioteket

Den senaste SOM-undersökningen visar att pensionärer besöker biblioteken i en relativt liten utsträckning. Hälften av de tillfrågade pensionärerna svarade att de inte besökt biblioteket en enda gång de senaste tolv…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet