Liknande strategier i Norden – Island

Liknande strategier i Norden – Island

Norden har drabbats av corona. I flera länder har det inneburit stora och plötsliga åt- gärder som reserestriktioner, rekommendationer om att hålla avstånd och totalförbud mot folksamlingar. I Sverige har…

Liknande strategier i Norden – Finland

Liknande strategier i Norden – Finland

Norden har drabbats av corona. I flera länder har det inneburit stora och plötsliga åtgärder som reserestriktioner, rekommendationer om att hålla avstånd och totalförbud mot folksamlingar. I Sverige har folkbiblioteken…

Liknande strategier i Norden – Danmark

Liknande strategier i Norden – Danmark

Norden har drabbats av corona. I flera länder har det inneburit stora och plötsliga åtgärder som reserestriktioner, rekommendationer om att hålla avstånd och totalförbud mot folksamlingar. I Sverige har folkbiblioteken…

Trafikljus, plexiglas och munskydd

Trafikljus, plexiglas och munskydd

Många lösningar testas av biblioteken runtom i landet för att göra det möjligt att hålla öppet även under coronapandemin. I Sundbyberg används bland annat trafiksignaler för att visa när maxantal…

Dåligt stöd i kommunerna

Dåligt stöd i kommunerna

På flera platser i landet vittnar bibliotekschefer om hur de har saknat stöd från kommunen med att skapa smittskyddade arbetsplatser och själva fått lösa det tillsammans med personalen. Men att…

Att ändras med världen

Att ändras med världen

Att problematisera digitaliseringen, generalisera och formulera strategier är i dag förväntat. Har du ingen strategi utmålas du som hotad och efter. IT-chefen har ersatts av CIO som ersatts av CDO….


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet