Profilen – Nya  ingångar till opera

Profilen – Nya ingångar till opera

Med erfarenhet av arbete med lärande på The Royal Opera House i London vill Hannah Griffiths göra fler delaktiga i det kreativa skapandet på GöteborgsOperan i Göteborg. Det har gått…

Ett stöd för framtiden

GÖTEBORG Kulturen har många värden. Forskning pekar exempelvis på att kultur kan ha positiva effekter för barns utveckling och inlärning. Kulturaktiviteter i och utanför skolan är ett uttryck för detta….

Kommunens kulturnav

UDDEVALLA Kultursamordnaren i en kommun ska se till att alla barn på ett eller annat sätt får ta del av kultur. I Uddevalla sker detta till stor del genom samarbete med skola, bibliotek och offentlig kultur.

Tillgängligt barnkalas

GÖTEBORG Tillgänglighet är kanske inte det första man tänker på när det är dags för en stadsfestival som Göteborgs Kulturkalas. Men Göteborg & Co har tillsammans med Kultur i Väst…

Den tysta kunskapens kraft

LUND Det finns en osynlig kreativ kraft i vissa av dagens subkulturer. Det till synes farliga och det som kan uppfattas som en motreaktion mot samhället och vuxenvärlden bygger kunskap….

Pengar till nationell biblioteksstrategi

STOCKHOLM Det står nu klart att det blir pengar i vårbudgeten till Kungliga biblioteket och en nationell biblioteksstrategi. Regeringen satsar fem miljoner kronor i år och sex miljoner kronor årligen…

Han ser gärna större segel på biblioteksskutan

GÖTEBORG Det blåser från olika håll och det gäller att rigga rätt för att hålla skutan i kurs. Politiker och tjänstemän på olika nivåer sätter ramarna för bibliotekens verksamhet. På regional…

Staffan Rydén ny kulturchef för Västra Götalandsregionen

GÖTEBORG Till ny kulturchef för Västra Götalandsregionen har Staffan Rydén utsetts. Han kommer närmast från tjänsten som högskolerektor och prefekt för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. –…

Anne Bamford talar om kulturens roll för lärande

GÖTEBORG Professor Anne Bamford har under flera år forskat på det kreativa skapandets roll för elevernas lärande. Nyligen gästade hon Göteborg och visade hur kreativt skapande i skolan ger bättre möjligheter för elever att möta framtiden.


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet