Synen på barn

Synen på barn

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en öppen webbutbildning om barnkonventionen. Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap och förståelse för att kunna arbeta praktiskt…

Regionalt stöd till fristäder

Regionalt stöd till fristäder

Som en av landets fristadsregioner främjar Västra Götalandsregionen yttrandefriheten. Genom ekonomiskt och konsultativt stöd är förhoppningen att fler kommuner ska bli fristäder.  Arbetet handlar mycket om att informera om hur…

Ny regional biblioteksplan i Västra Götaland

GÖTEBORG Kultur i Väst presenterade tidigare i våras en ny regional biblioteksplan. Den lyfter en rad prioriterade områden och ska vara en grund för den regionala biblioteksverksamheten. Förhoppningen är att…

Regionalt stöd för tillgänglighet

GÖTEBORG Kultur i Väst är en regional förvaltning som bland annat jobbar med att ge biblioteken stöd i tillgänglighetsfrågor. Eva Johansson och Ninni Eriksson är två konsulenter som jobbar med…

Regionalt essästöd främjar demokratin

GÖTEBORG I samband med att Västra Götalandsregionen mejslade fram förslaget på att inrätta ett essästöd, gav man David Karlsson i uppdrag att utreda frågan. I sin rapport beskriver han ett…

Två nya litteraturstöd i Västra Götalandsregionen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tog i förra veckan beslut om drygt en miljon kronor för att stödja lokalt läsfrämjande i småkommuner och nya litterära mötesplatser. Kulturnämndens beslut innebär…

Sikte på samverkan

GÖTEBORG Biblioteken kommer ofta in som en del av något annat i den regionala kulturpolitiken. Det kan vara ett uttryck för att biblioteken har en viktig roll för andra politikområden. Men länsbibliotekarie Bengt Källgren efterlyser samtidigt ett mer kontinuerligt engagemang för biblioteksfrågorna. Arbetet med den regionala biblioteksplanen är ett sätt att få ett samlat grepp om biblioteksutvecklingen.

Kulturchefen som inte ägnar sig åt flugfiske

GÖTEBORG I slutet av en korridor på Högskolan för scen och musik i Göteborg, har Staffan Rydén sitt kontor. Ett ganska spartanskt kontor i ljus björkfanér och en design som…

Små blommor för litteratur och läsning

GÖTEBORG Västra Götalandsregionen satsar på att hitta goda exempel för litteratur- och läsfrämjande insatser i kulturbudgeten för 2014. 25 000 kronor för kommuner under 25 000 invånare. Det kan tyckas…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet