Johan Anderblad är ny läsambassadör

Johan Anderblad är ny läsambassadör

På torsdagen presenterades Sveriges nya läsambassadör på Kulturrådets Ung scen på Bok- och biblioteksmässan. Samtidigt avtackades Anne-Marie Körling för sina insatser under två år.

Johan Anderblad är bland annat känd från barnprogrammet Bolibompa och han blir den fjärde läsambassadören i ordningen.

– Jag blev väldigt överraskad av att bli tillfrågad, säger Johan Anderblad som fortfarande är lite förvirrad och  lite skämtsamt säger att han svettas av uppdraget.

Läsambassadörens uppdrag har i år utvidgats till ett generationsöverskridande uppdrag och innefattar både barn, vuxna och föräldrar.

– Utmaningen blir att nå unga vuxna. Jag kommer att börja med att hitta dem där de är och fokusera på dessa platser, säger Johan Anderblad som därför bland annat kommer att använda sig av tv-mediet som han har erfarenhet av. Men också av kanaler som youtube, instagram, spelforum och bloggar.

– All läsning är viktig, säger han.

Alla vill läsa

Johan Anderblad efterträder Anne-Marie Körling som haft uppdraget i två år.

– Det roligaste har varit alla möten, säger Anne-Marie Körling som är lite omtumlad efter den känslofyllda avtackningen där kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bland annat tackade för hennes mod och för att hon finns.

Under sina två år som läsambassadör har Anne-Marie Körling hunnit med att föreläsa ett hundratal gånger på lika många platser, hon har skrivit artiklar, handlett i läsfrämjande arbete, gjort poddradio, har haft textsamtal på skolor och hon har högläst på offentliga platser som på tunnelbana och bussar. Ändå är hon blygsam när hon sammanfattar sina år.

– Jag är bara en i raden, men jag har lyft frågan och jag har högläst och jag har lämnat boktravar efter mig, säger och berättar med stor inlevelse om boksamtalen på tunnelbanan och om vikten av tillgång till litteratur.

Hon är glad för läsambassadörens utökade uppdrag eftersom hon under åren sett alla unga vuxna som gått i skolan men som inte läser.

– Och de är många, konstaterar hon. Men, säger hon, nu är många av dem själv föräldrar och har börjat läsa för sina barn och möter litteraturen på ett nytt sätt. Deras barn blir läsfrämjande för dem.

Anne-Marie Körling kommer att fortsätta utbilda om läsundervisning i skolan och hon skriver på en bok om att utbilda i läsning. Till sin efterträdare har hon några kortfattade råd.

– Prata med alla, ha inga förutfattade meningar, ha roligt och fortsätt envist att arbeta. För alla vill läsa.

 

FAKTA

Sveriges läsambassadör initierades för sju år sedan av Kulturrådet som också finansierar verksamheten. Syftet är att ge litteraturen och läsfrämjande ett ansikte. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien, Irland och Australien som haft läsambassadörer längre. Källa: Kulturrådet

Tidigare läsambassadörer: Johan Unenge, 2011 – 2013, Johanna Lindbäck, 2013 – 2015 och Anne-Marie Körling 2015 –  2017.

Noll27 har tidigare porträtterat Anne-Marie Körling: noll27.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet