Läsfrämjande och klass

Läsfrämjande och klass

Jimmy Vulovic är litteraturvetaren som engagerat sig i läsfrämjande insatser och som menar att debatten kring barns och ungdomars minskade läsning de senaste åren präglats av partiell klassblindhet. – Man…

Alarmerande rapport om läslust

Alarmerande rapport om läslust

Sverige behöver bli ett mer läsvänligt land där skolbiblioteken är bemannade, folkbiblioteken digitaliseras och där föräldrar och kända personer visar att de är läsande förebilder. Det slår Lärarstiftelsen fast efter…

En betydande Läsrörelse

En betydande Läsrörelse

Med mottot Ge dina barn ett språk, startade den ideella föreningen Läsrörelsen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för 21 år sedan. Under de år som gått har de genomfört…

Årsringar berättar om läsningens och bokens tillstånd

Årsringar berättar om läsningens och bokens tillstånd

Under de senaste decennierna har mycket förändrats i våra medievanor. I rapporten Läsandets årsringar har litteratursociologerna Johan Svedjedal och Anna Nordlund tagit ett helhetsgrepp om utvecklingen och frågat sig vad…

Lusten till läsning

Lusten till läsning

Vad händer när vi läser? Vi slår upp en bok och följer de svarta tecknen på boksidan. Människor, tankar och platser framträder. Tidsliga och rumsliga motsättningar övervinns och rum efter…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet