Helsingborg satsar på välmående och trygga medarbetare

Helsingborg satsar på välmående och trygga medarbetare

En omvärld som präglas av osäkerhet kräver hållbara och motståndskraftiga organisationer som kan möta förändringar. I ett tvåårigt projekt satsar Helsingborg bibliotek på att bygga upp en arbetsplats där medarbetarna…

Miljömedvetna bibliotek

Miljömedvetna bibliotek

IFLAs Green Library Award är ett pris som årligen ges de bibliotek och projekt som bäst kommunicerar sitt engagemang för miljömässigt innehåll. Priset är indelat i de två kategorierna Bästa…

Samma utmaningar

Samma utmaningar

Biblioteksenhetschef Per Eide från Bergen i Norge är en av tre som arbetar med marknadsföring, framförallt med sociala medier, inom Ensilub. I somras deltog han på den stora IFLA-konferensen i…

IFLA och  det globala miljöarbetet

IFLA och det globala miljöarbetet

I sitt inledningstal på sommarens IFLA-kongress på Irland, uppmanade Irlands tidigare president och professor i klimaträttvisa, Mary Robinson, det globala biblioteksfältet att intensifiera ansträngningarna för att möta klimatkrisens orättvisor och…

Litteraturen tar plats i Göteborgs stadsutveckling

Litteraturen tar plats i Göteborgs stadsutveckling

Först ut var Edinburgh och i höstas blev det Göteborgs tur att utses till Unesco litteraturstad, den första i Sverige. Den prestigefyllda utnämningen kommer ytterligare stärka stadens myller av litterära…

Hållbara bibliotek är viktigare än någonsin

Hållbara bibliotek är viktigare än någonsin

När de flesta svenskar hade semester och njöt av sol och bad och umgänge med nära och kära, släppte en forskargrupp, på uppdrag av FN, årets kanske viktigaste rapport; »Sustainable…

DIKKO på nätet

DIKKO på nätet

DIKKO är ett nätbaserat magasin av, om och för nationella minoriteter. Magasinet vill sprida kunskap om romer och nationella minoriteter och förmedlar dagligen aktualiteter och kultur med ett resande/romskt perspektiv….

Ung Media värnar om skoltidskriften

Ung Media värnar om skoltidskriften

På många skolor i landet skapas proffsiga tidskrifter med hög kvalitet på både texter och layout – långt ifrån den gamla tidens skoltidning med  svartvita, suddiga stenciler. Elevernas produktioner har…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet