Ett gemensamt  ansvar

Ett gemensamt ansvar

Digitaliseringen av vårt samhälle är omfattande och vi påverkas alla dagligen av den. Det finns de som menar att den digitala utvecklingen kan jämföras med tiden då vi gick från…

Riksbibliotekarien kritisk till Digitaliseringskommissionens betänkande

STOCKHOLM Digitaliseringskommissionen lämnar idag sitt betänkande. Bland annat föreslår man kommunala servicecentra för att öka den digitala delaktigheten. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är kritisk och tycker man försummar biblioteken som en…

Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

GÖTEBORG Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor…

PISAskräck och läslust i den digitala vardagen

Sitter på tåget på väg från ett Stockholm med snö och rimfrost i träden. De regionala biblioteksverksamheterna och Kulturrådet har träffats. Resultatet från senaste PISArapporten om ungdomars läsförståelse har verkligen…

En digital symfoni

GÖTEBORG Den digitala motsvarigheten till upplevelsen i det fysiska rummet är en del av bibliotekens vardag. Många lägger ut poesi- eller författarkvällar på Youtube. Vissa går ett steg längre och…

Kort och gott – Studiehandledning på nätet

Lagom till jul kommer Svensk Biblioteksförening att lansera ett nytt koncept med studiehandledning till sina rapporter på webben. Varje rapport kommer att få ett diskussionsunderlag med frågor, lästips och bilder…

Kort och gott – KB satsar på ny blogg

Digidailybloggen är en projektblogg som kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskaper från utvecklingsprojektet Digidaily. Ambitionen med bloggen är att alla som är nyfikna på digitalisering av tidningar…

Ledare Framsidan 5 2011

E-boken – en ren vinst för biblioteken E-böcker är inne, åtminstone som diskussionsämne, på bibliotek, hos förlag och hos debattörer. Rätt mycket mindre inne hos den läsande allmänheten som i…

Digitaliserat kulturarv och kaffe

GÖTEBORG Eftermiddagarna med Forskning och fika hos Kultur i Väst är tillbaka och säsongens första tillfälle bjöd på muffins, kaffe och en föreläsning av docent Mats Dahlström om digitaliserat kulturarv….


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet