Smörgåsbord

STOCKHOLM För tredje året i rad arrangerade Teknologisk Institut en bibliotekskonferens med fokus på folkbibliotek. Innehållet i år växlade mellan det digitala och det fysiska och återkommande tema var samarbete…

Ny bibliotekslag

SVERIGE Torsdagen den 24 oktober fick Sverige en ny bibliotekslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa alltså ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland…

Aktuell biblioteksstatistik

STOCKHOLM Kungliga Bibliotekets årliga statistik för offentligt finansierade bibliotek visar bland annat att digitala lån ökar, medan fysiska lån och besök minskar. I rapporten Bibliotek 2012 framgår det att den…

Ett steg mot en nationell lösning i e-boksfrågan

STOCKHOLM För att låntagare enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är Kungl. bibliotekets nationella katalog Libris en…

Kungliga biblioteket ställer ut det vi tar för givet

STOCKHOLM Vissa saker följer oss genom livet utan att vi reflekterar över det. Vi tar det för givet. A4-arket är ett format och en kemisk sammansättning som dagligen är basen…

Nya rekommendationer för fjärrlån

STOCKHOLM Nu finns det nya rekommendationer för bibliotekens nationella fjärrlånesamverkan. Rekommendationerna utgår från synsättet att biblioteken ska ha ett lokalt användarperspektiv samtidigt som man ska ha ett generöst förhållningssätt till…

Satsning på nationell lösning för e-böcker

STOCKHOLM Kungliga Biblioteket, KB, kommer att genomföra en förstudie för att förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår. – Det är glädjande att KB genomför denna förstudie och…

Visionernas dag

NORRKÖPING Biblioteksdagarnas tredje och sista dag fortsatte på inslagen väg genom att fortsätta uppmana till engagemang och om att arbeta för att nå längre Biblioteksföreningens ordförande Inga Lundén sammanfattade nöjt…

Ny riksbibliotekarie

STOCKHOLM I dag blev det offentligt att Gunilla Herdenberg blir ny riksbibliotekarie och chef för Kungliga Biblioteket. – Väldigt roligt och spännande, säger en glad Gunilla Herdenberg när Framsidan ringer…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet