Innovation för tillgängligare kultur

GÖTEBORG Genom innovation och dialog vill Föreningen fri kultur och programvara skapa ett tillgängligare kulturliv. Tidigare i år vann föreningen Post och telestyrelsens tävling ”Innovation för alla” genom sitt projekt…

Richard Stallman – en digital frihetskämpe

GÖTEBORG I över tjugo år har han kämpat för frihet. Friheten att uttrycka sig och friheten att inte bli kontrollerad i varje digitalt steg han tar. Richard Stallman är grundaren…

Ett engagemang för frihet

GÖTEBORG De strävar efter en slags digital demokrati och kulturell frihet. Tillsammans med drygt sjuttio medlemmar och fyra aktiva försöker Föreningen fri kultur och programvara skapa en diskussion kring kultur,…

På gång i Sverige

STOCKHOLM I Sverige är det Internationella biblioteket, IB, och Kungliga biblioteket, KB, som diskuterar om ett eventuellt svenskt, eller skandinaviskt, samarbete med Statsbiblioteket och de digitala tjänsterna BibZoom och Lektier…

En digital symfoni

GÖTEBORG Den digitala motsvarigheten till upplevelsen i det fysiska rummet är en del av bibliotekens vardag. Många lägger ut poesi- eller författarkvällar på Youtube. Vissa går ett steg längre och…

Webbstjärnan ska ge klarhet

GÖTEBORG Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för alla elever i grund- och gymnasieskolan. Syftet är att utveckla användningen av Internet i skolarbetet och att ge eleverna kunskap i att…

Om jag hade ett bibliotek

Jag älskar folkbiblioteken! Inte för att de alltid fungerar så bra, det skall ju erkännas. Ibland, men inte så ofta, ligger dammet bildligt talat kvar och personalen kan vara lite…

Profilen – Linea Sjögren

GÖTEBORG Linnea Sjögren på Chalmers bibliotek samlar på kokböcker, älskar trädgårdsarbete och är besatt av sociala medier. Det som 2001 började med ett vikariat på Göteborgs stadsbibliotek och ett då…

Tre frågor – Niclas Lindberg, Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

Är det viktigt för biblioteken att finnas med i den digitala världen? – Jag tycker det är viktigt att biblioteken finns närvarande i alla de världar som är relevanta för…


1 2 3
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet