Kåseri – Om jag hade ett bibliotek…

Kåseri – Om jag hade ett bibliotek…

Hanna Olvenmark är dietisten som vill laga god och billig mat som är snäll mot miljön. Hon driver instagramkontot Portioner under tian och har skrivit tre böcker med fokus på…

Profil – Med mänskliga rättigheter som en röd tråd

Profil – Med mänskliga rättigheter som en röd tråd

Redan i unga år började Ulrika Freij intressera sig för mänskliga rättigheter och det har följt henne som en röd tråd genom livet. Nyligen tillträdde hon som bibliotekschef i barndomsstaden…

Centrum för hållbarhet och sunda material

Centrum för hållbarhet och sunda material

Att hållbara material som fungerat i decennier fortfarande är de bästa, är utgångspunkt för verksamheten på Sveriges enda regionalt finansierade center för byggnadsvård, Slöjd & Byggnadsvård på Nääs i Floda….

Ingen självklar miljövinst med e-böcker

Ingen självklar miljövinst med e-böcker

År 2009 presenterade två forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, en studie där de bland annat konstaterade att man måste läsa minst 33 böcker under en läsplattas livslängd för att…

Klimatsamarbete i bokbranschen

Klimatsamarbete i bokbranschen

Stora delar av den svenska bokbranschen samarbetar i projektet Bokbranschens klimatinitiativ med det gemensamma målet att kartlägga och minska branschens klimatavtryck. Bakom initiativet står Förläggareföreningen som förra året började fundera…

MIljöutbildning upp till enskilda bibliotekarier

MIljöutbildning upp till enskilda bibliotekarier

Biblioteken är en viktig resurs för att förmedla kunskap till allmänheten om klimat och miljö. Det hävdar flera internationella organisationer – men i Sverige saknas tydliga direktiv för hur arbetet…

Klimatkontakten vill ge unga en chans att påverka

Klimatkontakten vill ge unga en chans att påverka

Hur ska skolmåltiderna i Kungsbacka se ut i framtiden? Det är vad det första delprojektet i Klimatkontakten ska handla om, en projektidé som togs fram under ett digitalt MIK-jam.  Mia…

MIK- jam för en bättre värld

MIK- jam för en bättre värld

Att tillsammans spåna fram idéer för hur biblioteken kan jobba mot ett hållbart samhälle, det var tanken bakom det digitala MIK-jammet i regi av Region Sörmland. De två heldagarna i…

Helsingborg satsar på välmående och trygga medarbetare

Helsingborg satsar på välmående och trygga medarbetare

En omvärld som präglas av osäkerhet kräver hållbara och motståndskraftiga organisationer som kan möta förändringar. I ett tvåårigt projekt satsar Helsingborg bibliotek på att bygga upp en arbetsplats där medarbetarna…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet