Antirasistiska kollektivet på Krut

Antirasistiska kollektivet på Krut

Med fokus på antirasism hade femton ungdomar i somras praktik på Malmö stadsbibliotek och Krut, platsen för unga. Inom ramen för projektet KOLL – antirasistiska kollektivet, fick de under fyra…

Dedikerat det fria ordet

Dedikerat det fria ordet

På Dawit Isaak-biblioteket i Malmö finns böcker av författare från hela världen som utsatts för förtryck och censur. En unik samling på kanske världens första yttrandefrihetsbibliotek. Jag befinner mig några…

En verksamhet i rörelse

En verksamhet i rörelse

På uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling gjorde Bibliotekshögskolan i Borås under våren 2021 en undersökning om uppsökande biblioteksverksamhet på folkbiblioteken i Västra Götalandsregionen. Resultatet finns samlat i rapporten Ett fenomen…

Queerlit ska göra queer litteratur lättare att hitta

Queerlit ska göra queer litteratur lättare att hitta

Det är inte alltid så lätt att hitta äldre litteratur med queera teman eller motiv. Men det ska det treåriga projektet Queerlit nu ändra på genom att skapa en databas…

Trygg cirkel främjar läsning och identifikation

Trygg cirkel främjar läsning och identifikation

En bokcirkel som både är en trygg plats för unga hbtqi-personer och som främjar läsning. Det är vad Queer bokcirkel för unga har blivit. Noll27 åkte till Kulturhuset Kåken i…

Arkivet där alla queera berättelser får plats

Arkivet där alla queera berättelser får plats

Böcker, protokoll och filmklipp. Allt är välkommet. För Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek vill samla, bevara och tillgängliggöra berättelser och erfarenheter från queera liv. Högst där uppe, i slutet av en…

Ny guide lyfter hbtq+-perspektivet

Ny guide lyfter hbtq+-perspektivet

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+ har under året publicerat en ny guide, Guide för bibliotekens arbete med hbtq+. Guiden är tänkt fungera som inspiration och stöd i…

Mer än en romsk-svensk sagostund

Mer än en romsk-svensk sagostund

Oxiebiblioteket i Malmö har flera års erfarenhet av att arrangera sagostunder på den romska dialekten lovari. Förra året utsågs biblioteket till en av Sveriges 18 romska läsambassader, nu hoppas biblioteket…

Bläddra vill främja läsning på minoritetsspråken

Bläddra vill främja läsning på minoritetsspråken

Med Bläddra går det att läsa e-böcker på samiska och romani chib oavsett var man befinner sig i landet. Varken konto eller inloggning behövs och snart ska det även finnas…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet