Mingel med boken i centrum

Mingel med boken i centrum

En hyfsat stor yta, sju ståbord, sju bibliotekarier och sju olika titlar – så ser förutsättningarna ut när Göteborgs stadsbibliotek bjuder in till bokcirkelmingel. I kväll ska sju bokcirklar hitta sin…

Spetskompetens i litteratursamtal

Spetskompetens i litteratursamtal

Till hösten startar Högskolan i Borås en ny, unik magisterutbildning. Utbildningen har den litterära texten och läsning i fokus och ska ge bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal. – Bibliotekariens…

Bibliotekens handledande roll

Bibliotekens handledande roll

Arbetet med det nationella digitala kompetenslyftet för folkbiblioteken är i gång, och tidigt i februari samlades drygt 150 bibliotekarier från Västra Götalandsregionen för en dag om pedagogiska metoder och didaktik….

UTBLICK – Bibliotekarier tack vare svenskt stöd i Tanzania

UTBLICK – Bibliotekarier tack vare svenskt stöd i Tanzania

Bibliotek – och bibliotekarier – är en ovanlighet i fattiga Tanzania. Men tack vare stöd från svenska Sida kan nu de som vill följa sina drivkrafter och satsa på studier…

Berättarbaren öppnar för andra slags berättelser

Berättarbaren öppnar för andra slags berättelser

På biblioteket i Kungsbacka har man startat ett unikt projekt, Ordet är ditt. Här samsas berättarworkshops, biblioterapi, podcast och Berättarbaren, en plats dit man kan gå för att lyssna på…

Vellingebor berättar

Vellingebor berättar

Genom ord, bild och skapande har kommuninvånare och nyanlända i Vellinge kommun berättat sina personliga berättelser för varandra.  – Huvudsyftet har varit möten över generationer, säger Görel Reimer, bibliotekarie med…

Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscaféet på Landskrona stadsbibliotek handlar om demokrati, samhällsfrågor och kulturkrockar. Caféet är en del av bibliotekets arbete med att nå fler och framförallt fler nyanlända. Landskrona är en stad som…

Arena för det offentliga samtalet

Arena för det offentliga samtalet

Fejk news, robotar i hemtjänsten och klimatet – när Halmstads Stadsbibliotek bjuder in till debatt och öppna samtal är ämnena både rykande aktuella och varierande. Upplägget är klassiskt, i bästa…

Folkbibliotekens sociala legitimitet

Folkbibliotekens sociala legitimitet

Enligt forskare Katarina Michnik är folkbibliotek bra på att anpassa sig efter förändringar i samhället. Samtidigt uppmärksammas detta sällan av allmänhet och politiker, vilket i sin tur cementerar bilden av…


Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se