http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/AKatti_Hoflin_Kulturchef_VGR_3-1.jpgProfilen – Busig kulturchef efterlyser sinnlighet på biblioteket

Profilen – Busig kulturchef efterlyser sinnlighet på biblioteket

Katti Hoflin har en gedigen bakgrund som konstnär, artist och bibliotekschef. Nu är hon kulturchef i Västra Götalandsregionen och efterlyser mer sinnlighet på bibblan. Själv tog hon med en häst…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Gunvor-i-Mark.jpgSamarbete med fokus på publiken

Samarbete med fokus på publiken

Redan under sin tid som chef för bibliotek och allmänkultur inom Kultur och fritid i Marks kommun, var Gunvor Alexandersson övertygad om att samarbete och nya arenor är en framgångsfaktor…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/AStolar.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/AStolar.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/AStolar.jpgFörfattarens arena

Författarens arena

Biblioteket är en stor och viktig plats i en författares liv. Här möter de sin publik, diskuterar sina böcker och marknadsför dem. Men hur är det att komma till ett bibliotek?…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Fregatten.jpgPrisad samverkan

Prisad samverkan

Stenungsunds bibliotek och Kulturhuset Fregatten har i snart ett år levt med uppmärksamheten kring att ha utsetts till Författarnas bästa bibliotek 2017. – Vi har jobbat med dialog och samverkan…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Arrvägg.jpgArrangörskonsulenter ger råd

Arrangörskonsulenter ger råd

Kultur i Västs arrangörskonsulenter är ett stöd för kulturarrangörer i Västra Götaland. Målet är att fler invånare i länet ska få tillgång till skattefinansierad kulturverksamhet, bland annat på biblioteken. –…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Absolut-Program-Dokk1.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Absolut-Program-Dokk1.jpgAttraktiv partner

Attraktiv partner

När Dokk1 i Aarhus den 20 juni  2015 slog upp portarna var det efter många års förberedelser. En viktig hörnsten i utvecklingen av huset har under hela processen varit medborgarnas delaktighet….

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Malta.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Malta.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Malta.jpgUtblick – Volontärer förvaltar Maltas historiska arv

Utblick – Volontärer förvaltar Maltas historiska arv

Maltas nationalbibliotek i Valletta är en skatt från utsidan och in. Här finns böcker och andra dokument från tidigt 1100-tal och framåt. Många är i skört skick. Volontärerna Fiona och…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Adam-Welin.jpgFolkbibliotekens identitet

Folkbibliotekens identitet

År 2013 fick Adam Welin Axiells pris för bästa B & I – uppsats. Titeln på uppsatsen är Programverksamhet: Ett uttryck för folkbibliotekets identitet. – Uppsatsen landade i att folkbiblioteken…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2018/09/Absoluta-Riktlinjer.jpgTydliga riktlinjer

Tydliga riktlinjer

Vi har yttrandefrihet. Vi har en ny bibliotekslag som precis som regeringsformen och kommunallagen värnar om fri åsiktsbildning, likabehandling och det demokratiska samhällets utveckling. Ändå blir det ofta svårt och…


Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se