Fokus på nationella minoriteter

Fokus på nationella minoriteter

Bibliotekens arbete med och för nationella minoriteter var i fokus när Kultur i Väst på torsdagen arrangerade en heldag om detta. – Biblioteken måste få upp ögonen för våra nationella…

Trespråkig bokgåva

Trespråkig bokgåva

När den regionala referensgruppen barnhälsovård och bibliotek i Västra Götalandsregionen häromdagen träffades, var en av punkterna information om den nya upplagan av regionens gåvobok De små barnens bok. Kulturnämnden i…

Litteraturförmedling i teori och praktik

LUND Inom biblioteksvärlden pågår en ständig diskussion och ifrågasättande av skönlitteraturens ställning på biblioteken. På Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet har man bra förankring i såväl biblioteks- som skolvärlden…

Profilen – Yvonne Eriksen

VÄRSÅS Yvonne Eriksen är filialföreståndare för den lilla biblioteksfilialen i Värsås mellan Skövde och Hjo. Här har hon skapat en levande mötesplats för byns alla invånare och tillsammans med Bibliotekets…

Tidigare nummer av Framsidan

Tidigare nummer av Framsidan

Här hittar du tidigare nummer av Framsidan som pdf. Tidigare nummer av Framsteget finns här. Hittar du inte vad du söker? Alla äldre nummer av Framsidan och Framsteget finns bevarade….

En prisbelönt resa

En prisbelönt resa

Chalmers bibliotek blev tidigare i år utnämnt till Årets bibliotek. Det är ett stopp på en lång resa. Från nedskärningar i personalstyrkan till nyanställningar och en tydlig strategisk roll i…

Självskattningstest kring digitala kompetenser

Självskattningstest kring digitala kompetenser

Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har tillsammans utvecklat ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal. – Vi skulle gärna se att självskattningstestet blir navet i den…

Ensam om nationella minoriteter

Ensam om nationella minoriteter

Hon är mångspråksbibliotekarie, men i arbetsbeskrivningen står det också ”med särskilt fokus på nationella minoriteter”. Något som hon är ganska ensam om i Västra Götalandsregionen. – Ja jag har förstått…

Gör det själv – pyssel på bibliotek

SKÖVDE Gör ett draperi av sagor eller ett bokställ av ståltråd och fantasi. Hemslöjdskonsulent Mia Lindgren på Slöjd i Väst hjälper oss att sätta på kreativitetskranen och pyssla loss med…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet