Hållbar poesi

Hållbar poesi

Poesi för en hållbar framtid, Sustainable Poetry, är ett projekt som handlar om att skapa poesi och om att använda läsningens och språkets kraft för ungas förmåga att ta till…

Medier för alla

Medier för alla

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, var tidigt ute och försökte hitta en roll i ett nytt, framväxande medielandskap där både kommersiella och ickekommersiella aktörer producerar medier som kan användas av…

Små skillnader att skriva för ljud

Små skillnader att skriva för ljud

När Daniel Åberg började skriva för ljud för fyra år sedan visade det sig att skillnaden mot hans tidigare berättande inte var så stor. Hans ljudserie Virus är en av…

Från ljudbok till ljudupplevelse

Från ljudbok till ljudupplevelse

Ljudboksföretaget Storytel är branschens största aktör sett till antalet abonnenter. De startade för femton år sedan och finns numera i flera länder runt om i världen. I vintras sprängde de…

En flytande gräns mellan fiktion och fakta

En flytande gräns mellan fiktion och fakta

Att skriva biografiskt – Biofiktion, roman, biografi, självbiografi, fiktion och autofiktion. De litterära genrerna i dag är många samtidigt är suget efter att läsa biografier stort. Men i samma takt…

Fiktion och verklighet

Fiktion och verklighet

Att skriva biografiskt – Efter att ha jobbat som journalist och copywriter i många år fick Helen Stommel Olsson en ny utmaning i knät. Ville hon skriva en bok om en…

AIR Litteratur – litterära residens i Västra Götaland

AIR Litteratur – litterära residens i Västra Götaland

Under hösten har tre bibliotek i Västra Götalandsregionen möjligheten att via residensprogrammet AIR Litteratur erbjuda författare och översättare från hela världen en månads arbetsro. – Att låta bibliotek vara värd…

Med blicken fäst mot sig själv

Med blicken fäst mot sig själv

Att skriva biografiskt – För Otto Gabrielsson var den självbiografiska formen ett existentiellt val. Den självutlämnande boken har varit ett reningsbad och ett slags pånyttfödelse. Nu håller han på med nästa…

Författarutbildning med fokus på läsande

Författarutbildning med fokus på läsande

På Masterprogrammet i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet ligger fokus inte bara på skrivande utan också på läsande och lyssnande. Under sina två år arbetar studenterna med att utveckla sitt…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet