http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Profil-Janina.jpgProfilen – Hon översätter med sinnlig precision

Profilen – Hon översätter med sinnlig precision

Att vara trogen originalet kräver att man slår sig fri. Det menar Janina Orlov, prisbelönt översättare från finska och ryska till svenska. Det handlar om en sinnlig precision, att kunna…

Skönlitteraturen är viktig i Finland

Skönlitteraturen är viktig i Finland

Experimentellt, nyskapande och internationellt. Så kan man beskriva en del av den nya skönlitteraturen i Finland just nu. Men litteraturen har också spelat en viktig historisk roll i nationsbyggandet. Vi…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Illa-Konsortium.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Illa-Konsortium.jpgNationellt konsortium

Nationellt konsortium

Sedan 2014 har de allmänna biblioteken i Finland kunnat ansluta sig till ett konsortieavtal som gör det möjligt för dem att samarbeta, anskaffa och aktivt marknadsföra och utveckla e-tjänster. Konsortiet…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Nationalbiblioteket.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Nationalbiblioteket.jpgMer än en arkivinstitution

Mer än en arkivinstitution

Nationalbiblioteket i Finland är landets största och äldsta vetenskapliga bibliotek. Biblioteket är öppet för alla, men verksamheten riktar sig främst till forskare och högskole- och universitetsbibliotek. Finlands Nationalbibliotek har funnits…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Villa-Kivi.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Villa-Kivi.jpgLäscentrum som stimulerar

Läscentrum som stimulerar

Läscentrum är en sakkunnig organisation på läsningens område. I nära samarbete med bibliotek, skolor och andra, arrangerar de författarbesök, driver kampanjer och projekt och sammanställer material och fakta om läsning…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Gunilla-Widén.jpgInformationsvetenskap för blivande bibliotekarier

Informationsvetenskap för blivande bibliotekarier

Det finns flera vägar till bibliotekarieyrket i Finland, men bara en utbildning ges på svenska.Vid Åbo Akademi läser studenterna informationsvetenskap, ett ämne som förändrats mycket under åren men som fortfarande…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Stadsbiblioteket-Åbo.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Stadsbiblioteket-Åbo.jpghttp://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Stadsbiblioteket-Åbo.jpgSvenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Åbo, eller Turku på finska, är Finlands tredje största stad och landets äldsta. Både finska och svenska är officiella språk men det är långt ifrån alla som talar eller förstår…

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Susanne-Ahlroth.jpgSvenskspråkig biblioteksverksamhet

Svenskspråkig biblioteksverksamhet

Regionförvaltningsverket i Finland är en nationell myndighet underställd ministerierna, Finlands regering. Inom verket finns en särskild svenskspråkig enhet med uppgifter som bland annat hör till undervisning, småbarnspedagogik, livslång vägledning och bibliotek….

http://www.noll27.se/wp-content/uploads/2017/12/Ode.jpgOde – Helsingforsbornas nya vardagsrum

Ode – Helsingforsbornas nya vardagsrum

När Finland fyller hundra är sätten att fira det självständiga seklet på många. För Helsingfors del handlar det främst om att utforma ett nytt vardagsrum åt sina invånare; en samlingsplats,…


Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se