På pojkarnas arena

ÖREBRO Ingen har väl undgått att Länsbibliotek Örebro har gjort en förstudie om varför killar inte läser. Nu har Örebro gått vidare och inte mindre än tre projekt är på…

Lässtund med hund

ULRICEHAMN Femåriga Welsh Springer Spanieln Cocos är snart Sveriges första diplomerade READ läshund. Han har redan provjobbat och lyssnat på barn som läst för honom i bland annat Ulricehamn och…

Tantsnusk, populärfeminism och kvalitetslitteratur

GÖTEBORG Kvinnor läser och de läser mycket. Men litteraturhistorien och litteraturkritiken uttrycker sig ofta föraktfullt om den litteratur kvinnor läser, framförallt romantiklitteraturen som tagit sig olika skepnad genom åren. Vi…

Jakten på läslusten

PAJALA Lerduvan skjuter ut snett bakom. Den skär genom luften och tecknar nästan ett sträck mot den klarblå himlen. Första skottet går över. Duvan sjunker och en halv sekund senare…

Här jobbar både ben- och läsmuskler

ULRICEHAMN I vintras gav regeringen Statens kulturråd uppdraget att i samverkan med idrottsrörelsen inspirera unga att läsa. En del av de tre miljoner kronor som fördelats i satsningen har hamnat i…

Bokpresentation och gruppnormens betydelse

GÄVLE För att koppla den nya inköpspolicyn i Gävle till verklighetens inköp, gjorde biblioteket bland annat en pilotstudie om jämställdhet och pojkars läsning. – Studien bekräftade att det är en framgångsfaktor…

Konstnären bakom Minecraft främjar läsning

Kristoffer Zetterstrand är konstnären bakom den fyrkantiga världen i det populära spelet Minecraft. Det är han som har skapat och tagit fram pixelmålningarna som vart och var annat barn bygger…

Unga i läsningens förändrade landskap – konferens i Lund

LUND En manual för en digitalbox kan vara svårforcerad för någon som inte känner sig hemma i teknikens vokabulär. På motsvarande sätt kan en skönlitterär text vara svår terräng för…

Om jag hade ett bibliotek – Maja Lundgren

Maja Lundgren är författaren som 2007 utkom med en av Sveriges mest omtalade och debatterade bok: Myggor och tigrar. Boken väckte frågan var gränsen går mellan roman och dokumentär, och…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet