E-böcker och bibliotek efter litteraturutredningen

GÖTEBORG E-boksfrågan har sedan några år tillbaka varit en återkommande punkt på bibliotekens agenda. Nu börjar det så smått lossna kring både teknik och avtal. Intresset är stort vilket också…

Läsa för livet – Lena Adelsohn-Liljeroth presenterar litteraturpropositionen

GÖTEBORG Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth presenterade idag litteraturpropositionen på årets Bok & Bibliotek. Digitaliseringen ses som en viktig framtidsfråga. Kungliga biblioteket förslås få två miljoner för att öka möjligheterna för folkbiblioteken…

Om litteraturutredningen och om e-boken

GÖTEBORG Kultur i Väst och Göteborgs stadsbibliotek arrangerade på fredagen tillsammans en dag runt två aktuella ämnen; Litteraturutredningen och e-boken. Förmiddagen berörde dem båda ur lite olika perspektiv. Christina Persson,…

Tre frågor – Tomas Lidman

Varför är det viktigt med en litteraturutredning? – Litteraturens ställning och läsningens problem har med jämna mellanrum utretts alltsedan tiden efter 1945. Den mest gedigna kom i början av 1970-talet…

Smakens politik

GÖTEBORG Det statliga litteraturstödet ska garantera en bred utgivning av böcker. En bok får stöd om den bedöms hålla god kvalitet. Kring litteraturstödet svävar också en politisk ambition med den…

Litteraturens politik

LUND Om inga stödinsatser görs finns det en risk att vi inom en given framtid får handla alla böcker på nätet. Det kan också innebära att biblioteken får en roll…

En dag om delaktighet, läsning och skönlitteratur

TYLÖSAND Halmstadskonferensens sista dag ägnades till stor del åt litteratur och läsning. Men för den morgonpigga inleddes dagen tidigt med ett World Café där frågeställningar som fångats upp under konferensen…

En dag om litteratur

GÖTEBORG Under onsdagen arrangerade Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland tillsammans en dag om Litteraturutredningen, om inspirerande litteraturprojekt och om begreppet Bokonomi. För de flesta av de 50-tal bibliotekarier och…

Digitala barn

GÖTEBORG Under februari månads två första dagar finns ett 20-tal barnkonsulenter samlade på Kultur i Väst i Göteborg. Temat för dagarna är Digitala barn – digital delaktighet, utmaningar för framtidens…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet