Om jag hade ett bibliotek

Merima Muharemovic är mamma och student. Biblioteket har följt henne genom uppväxten och hon skriver här om sitt drömbibliotek. En plats som faktiskt redan finns. Jag är väl en sådan…

Profilen – Anette Eliasson

I Mölndal har hon hittat rätt MÖLNDAL Hon tar med sig kunskapen till golvet. Anette Eliasson har gjort en resa i bibliotekslandskapet, från Bibliotekshögskolan via Regionbibliotek Halland till bibliotekschef i…

Tre Frågor

Björn Siesjö stadsarkitekt i Göteborg   Är det viktigt att synligöra biblioteket som byggnad i stadsrummet? – Ja, biblioteket har en viktig roll som kunskapskälla och kommunikationsnav. Det är ett…

DEBATT

Priset på allt och värdet på inget   ”När marknadsekonomiskt tänkande tar överhanden urholkas både bibliotekariernas kompetens och mötet med besökarna. Ska möten, det mest frekventa ordet när framtiden ska…

Biblioteksbyggnader i ny databas

DANMARK I den nya databasen Libraybuildings.info hittar du information och bilder av de finaste biblioteksbyggnaderna i Europa. Tanken är att varje land ska välja de fem mest inspirerande biblioteken och…

The Idea Story

LONDON Det har gått tio år sedan det första Idea Store-huset slog upp portarna i stadsdelen Tower Hamlet i östra London. Tio år och fem byggnader senare är verksamheten väl…

Utmanande skolbibliotek

STOCKHOLM Rosan Bosch har gjort sig känd som designern som utmanar rådande normer och föreställningar. Ett av hennes senaste projekt har varit att inreda ett skolbibliotek där hon skapat ett bibliotek med central betydelse.

De laborerar för framtidens bibliotek

Bibliotek 10 i Helsingfors    FOTO Helsingfors stadsbibliotek HELSINGFORS Förväntningarna på det framtida biblioteket i Helsingfors är stora. Just nu är man inne i fas två i den arkitekttävling som…

Från skeppsvarv till kulturvarv

HELSINGÖR Helsingør hamn upplever just nu en genomgripande förändring. Slutresultatet kommer att bli ett enastående centrum för kultur, kunskap och kreativitet. Fram till år 1983 strömmade arbetarna in genom porten…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet