Debatt – Skönlitteratur och bildning

Det finns två författare i Sverige som skrivit varsin tänkvärd bok om värdet av att läsa skönlitteratur: Olof Lagercrantz ”Om konsten att läsa och skriva” och den andra Carl-Göran Ekerwald…

Ökat biblioteksfokus på Bokmässan

GÖTEBORG I år görs en bred satsning som är tänkt att sätta biblioteken mer i fokus på årets Bok & Bibliotek. Det är tänkt att bli startskottet till något nytt…

Internationella författarscener

SVERIGE Med Stockholm som förebild finns det numera en internationell författarscen i flera av våra nordiska storstäder. Göteborg är den senaste i raden där ambitionen är att skapa en scen…

Ett bibliotek i tiden

HUDDINGE I oktober får Sverige sitt första retrobibliotek. Retrobiblioteket finns på huvudbiblioteket i Huddinge och kommer att bestå av olika tidstypiskt inredda rum från 40-, 50-, 60- och 70-tal och…

I huvudet på en bokslukare

BJÄRRED Siri Vikman lärde sig läsa när hon var fyra. Nu är hon nio och läser tjocka fantasyböcker, ofta avsedda för äldre barn och ungdomar. När hon läser hör hon…

I sagans värld

MÖLNDAL I skogen mellan träden blir en fågel till en vildvittra. Litteraturen öppnar ett fönster och släpper in en gränslös värld. På Svejserdalens förskola i Mölndal har man en litteraturprofil….

Linje 500 – en annan bokbuss

KÖPING Busslinje 500 går som en röd tråd genom Västmanland och många ungdomar åker linjen varje dag till skolor och fritidsintressen. Linje 500 är numera både en busslinje och ett…

Smakens politik

GÖTEBORG Det statliga litteraturstödet ska garantera en bred utgivning av böcker. En bok får stöd om den bedöms hålla god kvalitet. Kring litteraturstödet svävar också en politisk ambition med den…

Den självklara skönlitteraturen?

När vi i det pågående projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek” intervjuade ett antal chefer, inköpsansvariga och bibliotekarier och frågade om skönlitteratur skall finnas på svenska folkbibliotek svarade föga…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet