Digitala tidskrifter – en ekonomisk transaktion

Kungliga Bibliotekets, KBs, samling av tidskrifter beräknas till ungefär 40 miljoner sidor. Av dessa är mindre än en procent digitaliserade. – För att digitalisera KBs samling av tidskrifter skulle det…

Stödet till kulturtidskrifter ska stimuleratill mångfald

Varje år delar Statens Kulturråd ut produktionsstöd till kulturtidskrifter. Själva ämnet i tidskrifterna kan vara hur smalt som helst, men innehållet måste vara angeläget med fördjupning och unikt material. Stödet…

Nätverkstan arbetar för landets kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifter fungerar som en plattform för Sveriges alla kulturtidskrifter. Förutom prenumerationstjänster arbetar de med synlighet och spridning – bland annat genom evenemang, återförsäljarnätverk och bibliotek. Målet är att göra…

»Tänkvärda meddelanden«

Tänkvärda meddelanden. Så hette den första svenska tidskriften. Den kom ut för 340 år sedan. Som ingen annan publiceringsform har tidskriften brytt sig om just det som är värt att…

noll27 nr 2 2022 – Kulturtidskrifter

Detta nummer av noll27 är ett lite tjockare specialnummer som helt tillägnas (kultur)tidskrifter och dess plats på biblioteken.  Du kan bland annat läsa om betydelsen av Nätverkstans arbete, om Kulturrådets…

Nytt expertnätverk i fokus

Under pandemin blev frågan om bibliotekens roll i en krissituation högst aktuell, och kriget i Ukraina har gett ytterligare anledning att fokusera på frågan.  Svensk biblioteksförenings yngsta expertnätverk, Expertnätverket för…

KÅSERI – Om jag hade ett bibliotek…

Sofia Wretling är skådespelare, dramatiker och producent. Bland annat är hon en av skaparna av humorprogrammet Mammas nya kille i SR P3, där hon också gestaltar ett flertal karaktärer. Här skriver…

PROFIL – Med passion för litteraturen

En kunskapstörstande, gladlynt bibliotekarie som prisats för sitt arbete. Så skulle man kunna beskriva Susanne Joki. Men själv menar hon att hon inte gjort mer än sitt jobb. Litteraturen och samtalen…